În POST se postește de vorbe grele, de blesteme, de ură, de clevetire și de ținerea de minte a răului / VIDEO

În post se postește de VORBE GRELE, se postește de BLESTEME, se postește de URĂ, se postește de clevetire, se postește de ținerea de minte a răului.

POSTUL LIMBII – Acest organ mic și neînsemnat are o vamă întreagă, dată de Dumnezeu spre văzduhuri. Limba este și cea care binecuvântează, limba laudă pe Dumnezeu, limba este muzică, este poezie, este iubirea și dragostea. Dar limba este și otravă, limba este moartea, limba înseamnă uciderea, blestemul, acuza, rușinea, nenorocirea, urgia. De aceea, când vorbim, trebuie să folosim trei site: mintea, inima și gura!

POSTUL GURII – Tot ce vedeți în jurul dumneavoastră – moral, social, politic și ideologic  – este doctrina “omului contra om”! Oamenii simt nevoia să jignească, să se rănească între ei, să umilească pe cel mai neputincios. Și ați văzut ce frică este: ți-e frică de șef să nu îți zică ceva, de coleg să nu te sape, de prieteni și chiar de orice replică care ți se aruncă la întâmplare!

Pentru că lumea clocotește de ură, iar acesta nu este un lucru dumnezeiesc. De aceea, Sfânta Scriptură spune așa: “Nu ceea ce intră în gură spurcă pe om, ci ceea ce iese din gură, acelea spurcă pe om!” Psalmistul David ne-a lăsat  cel mai frumos psalm, care spune așa: “Pune, Doamne, strajă gurii mele şi uşă de îngrădire împrejurul buzelor mele.” (Psalmul 140).

Sunt mai multe moduri de a ucide: un exemplu este cu sabia sau cu arma de foc, iar acestea, câteodată, sunt vindecabile…și mai spune Avva Dorotei ca acel ce ucide cu gura și cu limba, ucide veșnic! Și aici avem cele două mari păcate: vorbirea de rău și clevetirea.

Atunci când vrei să scazi pe cineva în ochii cuiva, să-l umilești și să-i terfelești numele – și se ajunge chiar la a fonda suspiciuni false despre cineva, numai pentru a-l umbri, a-l răni, sau a-l murdări -acestea sunt fapte periculoase înaintea lui Dumnezeu și avem aceste mărturii ale Duhului Sfânt: “Pierde-vei pe toţi cei ce grăiesc minciuna; pe ucigaş, pe viclean îl urăşte Domnul (Ps. 5, 6) și “Că cei ce viclenesc, de tot vor pieri(Psalmul 36, 9). “Omul cel viclean, din comoara cea vicleană a inimii sale scoate cele viclene(Matei 12, 35).

Să nu ne insultăm este o formă de post, să nu calomniem este o formă de post, să nu ne învrăjbim este o altă formă de post! “Că cel viclean niciodată nu petrece în pace, ci totdeauna în tulburare; totdeauna de mânie, de vicleşug şi de iuţime este plin, totdeauna pândeşte pe aproapele său, totdeauna şopteşte, totdeauna zavistuieşte, totdeauna pizmuieşte, totdeauna se aspreşte, totdeauna, când i se porunceşte, împotrivă grăieşte.” (SfântulEfremSirul)

NICIUN COMENTARIU