25.7 C
București
duminică, 26 mai 2024 - 17:41
No menu items!

Guvernul pregătește amnistia fiscală pentru CASS la venituri sub salariul minim și pentru TVA din drepturi de autor

spot_img

Vor fi amnistiați și cei cărora li s-au calculat impozite restante pentru munca temporară în Occident

 sigla finante minister

Persoanele fizice care, în perioada 2012 – 2014, au obținut venituri brute lunare mai mici decât salariul de bază minim brut pe țară și care datorează contribuții de sănătate (CASS) calculate la salariul minim brut și nu la venitul efectiv realizat vor beneficia de anularea plății CASS, potrivit unui proiectul de lege privind anularea unor obligații fiscale, publicat de Ministerul Finanțelor Publice.

Aceeași prevedere se va aplica și pentru persoanele care nu au obținut venituri în perioada menționată însă datorează, de asemenea, contribuția de asigurări de sănătate la aceeași bază lunară de calcul, respectiv salariul de bază minim brut pe țară.

De asemenea, Guvernul va anula obligaţiile fiscale rezultate în urma reîncadrării de către ANAF a veniturilor din activităţi independente ca activităţi dependente, apărute până la 1 iunie 2015 şi neachitate, inclusiv diferenţele de TVA aferentă veniturilor realizate din drepturi de proprietate intelectuală.

Potrivit proiectului de lege, amnistia se aplică pentru contribuțiile de sănătate neachitate până la data intrării în vigoare a actului normativ.

”Se propune anularea contribuției de asigurări sociale de sănătate stabilită prin decizie de impunere emisă și comunicată contribuabilului, datorată de persoanele pentru care baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale de sănătate este mai mică decât salariul de bază minim brut pe țară, aferentă perioadelor fiscale cuprinse între 1 ianuarie 2012 și 31 decembrie 2014 și neachitată până la data intrării în vigoare a prezentei legi. De asemenea, se propune ca pentru acceași perioadă organul fiscal să nu mai emită decizie de impunere”, se precizează în expunerea de motive.

Prevederile se aplică și pe parcusul anului 2015, iar persoanele cărora li se anulează obligațiile neachitate sau nu li se stabilesc obligații de plată își păstrează calitatea de asigurat.

În privința profesiilor liberale, proiectul arată că se anulează diferenţele de obligaţii fiscale principale, precum şi obligaţiile fiscale accesorii aferente acestora, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă şi comunicată contribuabilului, ca urmare a reconsiderării/reîncadrării unei activităţi ca activitate dependentă,  pentru perioadele fiscale de până la 1 iunie 2015 şi neachitate până la data intrării în vigoare.

”Organul fiscal nu reconsideră/reîncadrează o activitate ca activitate dependentă şi nu emite o decizie de impunere în legătură cu o astfel de reconsiderare/reîncadrare, pentru perioadele anterioare datei de 1 iunie 2015”, se afirmă în proiect.

Aceeaşi măsură va fi luată şi pentru diferenţele de taxă pe valoarea adăugată aferentă veniturilor realizate din drepturi de proprietate intelectuală, cu obligaţiile fiscale accesorii aferente, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă şi comunicată contribuabilului ca urmare a depăşirii plafonului şi neînregistrării ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată, pentru perioadele anterioare datei de 1 iunie 2015 şi neachitate.

În acelaşi timp, vor fi anulate diferenţele de obligaţii fiscale principale şi/sau obligaţiile fiscale accesorii stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă şi comunicată contribuabilului, ca urmare a recalificării sumelor reprezentând indemnizaţie primită pe perioada delegării şi detaşării de către angajaţii care efectuează transport internaţional, precum şi a celor plătite de către agenţii de muncă temporară, aferente perioadelor fiscale de până la 1 iunie 2015 şi neachitate.

Organele fiscale au reconsiderat/reîncadrat veniturile realizate din desfăşurarea ca activitate independentă a unor profesii libere ca fiind venituri din activităţi dependente, pentru meserii precum cele practicate de persoanele fizice autorizate în diverse domenii – farmacişti, medici, arhitecţi, experţi contabili, consultanţi fiscali, evaluatori, executori judecătoreşti, avocaţi – şi de persoanele fizice în domeniul drepturilor de autor.