4 C
București
duminică, 28 noiembrie 2021 - 2:39
No menu items!

Fiscul își face birou central pentru schimb de informații. Vezi care sunt obligațiile noii structuri!

spot_img

Fiscul își face birou central pentru schimb de informații. Vezi care sunt obligațiile noii structuri!

Serviciul Schimb Internațional de Informații, din cadrul Direcției Generale de Informații Fiscale al ANAF, va fi desemnat ca Birou central de legătură pentru schimbul de informații privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal, între statele membre ale UE.  Activitatea acestuia va viza schimbul de informații în domeniul impozitelor directe și va fi responsabil de contactele cu Comisia Europeană, se arată într-un proiect de ordin al Ministerului Finanțelor Publice.

Până la 1 ianuarie 2014, biroul trebuie să informeze Comisia Europeană cu privire la veniturile din muncă ale rezidenților din România, remunerațiile plătite administratorilor și altor persoane asimilate acestora, produsele de asigurări de viață neacoperite de alte instrumente juridice ale UE – în cazul schimbului de informații sau al altor măsuri similare – pensiile rezidenților și proprietatea asupra bunurilor imobile și veniturile din bunuri imobile.

Biroul mai trebuie să informeze CE dacă dorește sau nu dorește să primească informații referitoare la categoriile de venituri de mai sus, de la oricare alt stat membru. Biroul va pune la dispoziția Comisiei, în fiecare an, înainte de 1 iulie 2016, statistici cu privire la volumul schimburilor automate. Dacă este posibil, biroul va oferi informații relevante cu privire la costurile și beneficiile administrative și de altă natură ale schimburilor care au avut loc.

Același birou va trebui să transmită CE orice informații pentru evaluarea eficacității cooperării administrative, în combaterea fraudei și a evaziunii fiscale. Prin intermediul Biroului Central, România va informa Comisia cu privire la numărul de cereri de informații, de comunicare și de recuperare sau de măsuri asigurătorii transmise fiecărui stat membru solicitat și primite de la fiecare stat membru solicitant, în fiecare an.

Totodată, va transmite valoarea creanțelor pentru care se solicită asistență pentru recuperare și sumele recuperate. Aceste două informări trebuie transmise anual, cel târziu până la 31 martie.

Crearea acestui instrument, care va fi conectat la rețeaua comună de comunicații a UE, este esențială pentru urmărirea și depistarea patrimoniului acumulat și transferat în alte state de către rezidenții români.

Cosmina Croitoru