12.2 C
București
luni, 26 februarie 2024 - 12:52
No menu items!

Finanțele rectifică bugetul cu ochii la deficit

spot_img

Ministerul Finanțelor Publice susține că sumele alocate suplimentar la rectificarea bugetară pentru unele cheltuieli nu vor duce la creşterea deficitului bugetar de 2,2% din PIB, convenit cu instituţiile financiare internaţionale.

„Aceste sume vor fi suportate din veniturile suplimentare, totalizând 900 milioane lei, realizate prin vânzarea licenţelor de telefonie mobilă şi prin redistribuire de la unele poziţii bugetare la care s-au înregistrat economii, fără afectarea funcţionării instituţiilor publice respective şi cu respectarea principiului eficienţei alocărilor bugetare”, se afirmă în comunicatul MFP.

De asemenea, guvernul a stabilit să se calculeze o cotă de rezervă de 5% la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, bani care propvin din prevederile aprobate anual prin legea bugetului de stat pe domenii de asistenţă medicală. Sunt fonduri care se repartizează caselor de asigurări de sănătate judeţene şi se utilizează în situaţii justificate, pe parcursul execuţiei bugetare, în condiţiile stabilite prin norme.

La începutul lunii octombrie, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a repartizat şi sumele constituite ca fond de rezervă conform prevederilor mai sus menţionate către spitalele cu un volum mai mare de servicii medicale prestate faţă de cele programate. Totodată, MFP menţionează că numărul de bolnavi, în cursul anului 2012 a fost mai mare decât cel estimat iniţial şi, ca urmare, la rectificarea bugetară care va fi efectuată la finele lunii octombrie se are în vedere alocarea de sume suplimentare în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, pentru asigurarea necesarului de finanţare.

Cu privire la stingerea arieratelor înregistrate de unităţile administrativ-teritoriale, MFP arată că, luând în considerare opiniile şi recomandările Fondului Monetar Internaţional, Comisiei Europene şi Băncii Mondiale referitoare la întărirea disciplinei financiare la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale şi necesitatea reducerii volumului de arierate înregistrate de acestea, precum şi încadrarea în ţinta stabilită, s-au luat mai multe măsuri:

Guvernul a alocat şi la rectificarea bugetară din august 500 milioane lei pentru plata arieratelor către firme și 100 milioane lei pentru primăriile care nu mai au bani de salarii, promițând încă 100 de milioane lei pentru plata însoțitorilor persoanelor cu dizabilități. În ultima vreme s-au înregistrat mai multe proteste la regii autonome sau companii de stat, declanşate de angajaţi care nu şi-au primit salariile din cauza arieratelor istorice pe care le înregistrează beneficiarii la plata datoriilor către stat.

Pentru a diminua și pe viitor arieratele înregistrate de autorităţile locale, la rectificarea bugetară din această lună se vor aloca sumele suplimentare necesare.