9.4 C
București
luni, 18 octombrie 2021 - 1:08

Finanțele au publicat procedura și formularele pentru restituirea taxei auto

spot_img

Proiectul de act normativ vizează taxa pe poluare pentru autovehicule şi a taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule

formulare ghiseu

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a emis un proiect de Ordin prin care aprobă procedura de restituire a taxei de poluare și modelul formularelor necesare. Reamintim că plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect restituirea taxei, dobânzile şi alte sume stabilite de instanţele judecătoreşti, devenite executorii până la 31 decembrie 2015, se va realiza pe parcursul a 5 ani calendaristici, prin plata în fiecare an a 20% din valoarea acestora.

Potrivit proiectului de ordin, sumele prevăzute prin hotărâri judecătoresti având ca obiect restituirea taxei se suportă din sumele încasate, cu titlu de timbru, din bugetul Fondului pentru mediu.

Cererile de restituire a sumelor se depun de către contribuabili la autoritatea obligată prin hotărâre judecătorească să efectueze restituirea, respectiv Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin organele fiscale competente sau Administraţia Fondului pentru Mediu, după caz.

Cererile de restituire a sumelor se soluţionează în termen de 45 de zile de la înregistrare, iar plata tranşelor anuale se efectuează conform graficului tranşelor anuale aprobate la restituire.

Prin document se aprobă modelul și conținutul următoarelor formulare: cererea de restituire a sumelor, înștiințarea de restituire, referatul privind restituirea, decizia de soluționare a cererii și procesul – verbal privind actualizarea sumelor stabilite de instanţele judecătoreşti cu indicele preţurilor de consum, precum şi calculul dobânzilor cuvenite contribuabililor.

De asemenea, MFP a mai publicat graficul tranșelor anuale aprobate la restituire, borderoul privind programarea plății sumelor, decizia privind compensarea obligațiilor fiscale, nota privind restituirea unor sume, precum și evidența cererilor de restituire și a sumelor aprobate.

Taxa auto instituită de Guvernul României în ianuarie 2012 contravine Articolului 110 al Tratatului de Funcţionare al Uniunii Europene, a stabilit Curtea de Justiţie a UE, la întrebările preliminare a două instanţe româneşti.

C.C.