12.2 C
București
miercuri, 27 octombrie 2021 - 14:06

Elena Udrea, primul dosar în care va fi judecată

spot_img

Fostul ministru va fi cercetată în continuare pentru spălare de bani, într-un dosar disjuns

Udrea_catuse_SZ 2

Fostul ministru al dezvoltării și turismului, Elena Udrea, a fost trimisă în judecată de DNA în dosartul „Gala Bute”, fiind acuzată de mai multe fapte de corupție sau conexe faptelor de corupție, respectiv luare de mită, abuz în serviciu, tentativă la folosirea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete pentru obținerea pe nedrept de fonduri europene.

Alături de Elena Udrea, au fost trimiși în judecată consilierul său personal, Tudor Breazu, fostul președinte al Federației Române de Box, Rudel Obreja, reprezentant al firmei Europlus Computers SRL, Gheorghe Nastasia, fost secretar general al Ministerului Dezvoltării, Ștefan Lungu, consilier personal al Elenei Udrea și fost administrator al firmei Last Time Studio SRL, Ana Maria Topoliceanu, fost director al Companiei Naționale de Investiții, Dragoș Marius Botoroagă, administratorul firmei Consmin SA, și Ion Ariton, fost ministru al economiei.

Potrivit rechizitoriului, Elena Udrea a coordonat un sistem prin care persoanele cele mai apropiate acesteia (Ștefan Lungu, Ana Maria Topoliceanu, Gheorghe Nastasia și Tudor Breazu) au primit bani de la reprezentanții unor societăți comerciale pentru a le garanta plata la timp a lucrărilor finanțate de minister. Sumele obținute au intrat fie nemijlocit în patrimoniul Elenei Udrea (în numerar ori prin plata unor bunuri și servicii), fie în patrimoniul unor persoane indicate de aceasta (PDL București și Rudel Obreja).

De asemenea, Elena Udrea și-a exercitat atribuțiile în mod nelegal și a determinat alți funcționari din cadrul ministerului să își încalce atribuțiile, cu prilejul achiziției de servicii de publicitate la o gală de box profesionist, prejudiciind bugetul ministerului și creând un folos necuvenit pentru inculpatul Obreja Rudel.

Ion Ariton s-a alăturat demersului prin care se urmărea crearea unui folos necuvenit lui Rudel Obreja cu prilejul organizării galei de box și a determinat reprezentanții mai multor companii din subordinea ministerului să realizeze sponsorizări într-o modalitate interzisă de lege.

Pentru a diminua cuantumul taxelor datorate la bugetul de stat pentru veniturile obținute, Rudel Obreja a înregistrat în contabilitatea societății pe care o administra cheltuieli fictive.

Șpagă mascată prin contracte fictive

În cursul anului 2010, Elena Udrea a primit în mod indirect, prin intermediul lui Ștefan Lungu, foloase materiale de la Adrian Gărdean și Miron Gărdean, pentru a asigura finanțarea la timp a unor contracte de lucrări încheiate de S.C. Termogaz Company S.A. cu mai multe unități administrativ teritoriale în cadrul programului „Schi pentru România”. În 2010, mituitorii au dispus transferul sumei totale de 695.367,06 lei în patrimoniul unei societăți controlate de Ștefan Lungu, prin intermediul mai multor contracte fictive de achiziție. Suma menționată reprezenta 10% din valoarea plăților efectuate de minister către UAT Cavnic și UAT Borsec în contul lucrărilor efectuate de S.C. Termogaz Company S.A.
„Din probele cauzei a rezultat că Elena Udrea cunoștea împrejurările esențiale referitoare la remiterea sumelor de bani, iar Ștefan Lungu a folosit o parte din banii astfel obținuți, la cererea ministrului, pentru plata unor servicii de publicitate și de monitorizare a mediului online de care au beneficiat inculpata și Organizația București a unui partid”, susțin procurorii.

În perioada 2010 – 2011, ministrul Elena Udrea, împreună cu Ana Maria Topoliceanu, directorul Companiei Naționale de Investiții, au primit aproximativ 300.000 lei de la Marius Botoroagă, administratorul Consmin SA pentru a asigura plata la timp a lucrărilor executate de societatea menționată în baza contractelor încheiate cu Compania Națională de Investiții. Astfel, după ce Compania Națională de Investiții realiza plățile către Consmin SA pentru lucrările efectuate, Botoroagă dispunea transferul a 10% din suma încasată către societatea controlată de Ștefan Lungu, Last Time Studio S.R.L., în baza unor contracte de consultanță fictive. În acest mod, s-au realizat 5 plăți, în valoare totală de 335.486 lei.

La rândul său, Ștefan Lungu dădea banii primiți lui Breazu. Plățile se realizau fie în numerar, fie prin intermediul societății Ekaton Consulting S.R.L. administrată de Breazu, în baza altor contracte fictive de consultanță. În acest mod, s-au realizat 4 transferuri bancare în valoare totală de 209.762 lei și o plată în numerar de aproximativ 90.000 lei.

O parte din aceste sume au fost înmânate în numerar lui Ana Maria Topoliceanu, care le-a predat la rândul său Elenei Udrea. Diferența a fost folosită de Breazu și Topoliceanu pentru a plăti diferite cheltuieli ale Elenei Udrea sau ale PDL București.

În cursul anului 2011, Elena Udrea a cerut și a primit de la Adrian Gărdean, direct și indirect, foloase materiale în valoare de 10% din plățile efectuate de minister pentru contractele de lucrări încheiate de Termogaz Company S.A. și Kranz Eurocenter S.R.L., în schimbul garanției că finanțările vor fi aprobate la timp.

Astfel, la data de 7 februarie 2011, Elena Udrea i-a cerut lui Gărdean ca din sumele primite de la minister să facă mai multe „sponsorizări”, transmițându-i că trebuie să discute detaliile cu Gheorghe Nastasia, secretarul general al ministerului. Ulterior, Elena Udrea i-a cerut lui Gheorghe Nastasia să îi comunice lui Gărdean că suma solicitată este de 10% din valoarea plăților efectuate și care urmau să fie efectuate în cursul anului 2011. Urmare acestei solicitări, în vara anului 2011, Gărdean i-a dat 200.000 euro lui Ștefan Lungu, care i-a predat lui Gheorghe Nastasia, însă banii au fost restituiți de acesta după o zi, invocând riscul ca fapta să fie denunțată organelor de urmărire penală.

În data de 6 octombrie 2011, Adrian Gărdean i-a dat 900.000 euro în numerar lui Gheorghe Nastasia, în contul încasărilor care urmau să fie realizate de S.C. Termogaz Company S.A. și de S.C. Kranz Eurocenter S.R.L. din fondurile Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului. Cu același prilej, Gheorghe Nastasia i-a transmis lui Gărdean, la cererea lui Elena Udrea, că suma remisă nu acoperea procentajul solicitat de ministru, având în vedere valoarea totală a plăților care urmau să fie efectuate către cele două societăți, iar pentru diferență i-a cerut virarea sumei de 3.000.000 lei în conturile unei societăți controlate de Rudel Obreja. Cei 900.000 de euro au fost dați de Gheorghe Nastasia ministrului Elena Udrea, iar diferența de 3.000.000 lei a fost transferată de S.C. Termogaz Company S.A. în contul S.C. Europlus Computers S.R.L. la data de 28.12.2011, în baza unui contract fictiv de publicitate.

Gala Bute, cu încălcarea normelor europene

La data de 24.06.2011 s-a încheiat un contract de servicii, atribuit prin negocierea fără publicarea unui anunț de participare, între Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului și S.C. Europlus Computers S.R.L., având ca obiect prestarea serviciilor de promovare a României în cadrul evenimentelor desfășurate cu ocazia organizării Galei Internaționale de Box profesionist de către Federația Română de Box. În baza acestui contract, prin ordinul de plată nr. 9/01.02.2012, Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului a efectuat plata serviciilor de promovare în valoare de 8.116.800 lei.

Fondurile publice au fost utilizate într-o modalitate interzisă de lege, respectiv pentru finanțarea unui eveniment sportiv organizat de către o societate comercială, iar suma achitată în baza contractului constituie în întregime un prejudiciu produs în patrimoniul ministerului. Prin încheierea contractului s-a urmărit în realitate asigurarea fondurilor necesare organizării galei de box menționate, iar achiziția de servicii de publicitate a reprezentat doar o justificare formală, pentru care nu exista o nevoie reală a ministerului, cu unicul scop de a da o aparență de legalitate contractului.

Mai mult, contractul a fost atribuit cu încălcarea procedurilor legale de achiziție publică și au fost achiziționate servicii care nu se regăsesc printre categoriile de cheltuieli eligibile pentru programele cu finanțare europeană. Aceste împrejurări atrag refuzul de decontare a sumelor de către autoritatea de management a fondurilor europene, astfel încât, din cauza modului defectuos în care funcționarii și-au îndeplinit atribuțiile de serviciu, sumele care ar fi trebuit rambursate din fonduri europene au fost suportate integral de către bugetul de stat.

„Pe parcursul urmăririi penale a rezultat că cea mai importantă contribuție la săvârșirea acestor fapte și la producerea rezultatului aparține Elenei Udrea, care a luat decizia organizării galei în urma unor discuții informale cu Rudel Obreja, a determinat adoptarea actelor normative care au creat cadrul finanțării evenimentului, a cerut în mod repetat funcționarilor din subordine să se întâlnească cu Rudel Obreja pentru a identifica soluții pentru încheierea contractului și a participat nemijlocit la stabilirea bugetului care urma să fie alocat de către MDRT în afara cadrului reglementat de procedura achizițiilor publice”, notează procurorii DNA. „De asemenea, a rezultat că Udrea Elena cunoștea împrejurările esențiale ale cauzei și a acceptat posibilitatea producerii rezultatului, având în vedere că îi fuseseră aduse la cunoștință în mai multe rânduri impedimentele legale și că a participat sau a determinat încălcarea regulilor de încheiere a contractelor de achiziție publică reglementate de O.U.G. nr. 34/2006.

Totodată, faptele au produs un folos necuvenit lui Rudel Obreja, care a beneficiat de fonduri publice pentru organizarea unui eveniment comercial ale cărui venituri i-au revenit în mod exclusiv”, mai susțin procurorii.
Pentru aceasta, a fost întocmită cererea de finanțare nr. BI/1/5/5.3/A/697, înregistrată la Organismul Intermediar pentru Turism (OIT), prin care MDRT solicita asistență financiară nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), în vederea finanțării proiectului „Promovarea brandului turistic al României”, prin Programul Operațional Regional 2007-2013 (POR 2007-2013).

Cererea cuprinde declarații inexacte, în condițiile în care scopul utilizării fondurilor a fost în realitate organizarea unei gale de box care nu se regăsea printre categoriile de cheltuieli eligibile, iar organizatorul nu era Federația Română de Box, împrejurări cunoscute de reprezentanții ministerului. Rezultatul nu s-a produs, iar fondurile europene nu au fost fraudate, deoarece Autoritatea de Management a suspendat soluționarea cererii de rambursare ca urmare a sesizării organelor de urmărire penală.

Ordinele lui Ion Ariton

În cursul anului 2011, Ion Ariton i-a determinat pe reprezentanții a 10 companii de stat aflate în subordinea sa (Hidroelectrica S.A., Transelectrica S.A., Nuclearelectrica S.A., S.N.T.G.N. Transgaz S.A., Complexul Energetic Turceni S.A., Complexul Energetic Rovinari S.A., S.N.G.N. Romgaz S.A., Oil Terminal S.A., IAR S.A. și Societatea Națională a Apelor Minerale S.A.) să sponsorizeze organizarea galei internaționale de box profesionist în cadrul căreia a evoluat sportivul Lucian Bute. În condițiile în care evenimentul era organizat de firma lui Rudel Obreja, care a fost și beneficiarul real al sumelor, sponsorizarea galei de box era interzisă de Legea nr. 32/1994. Astfel, potrivit art. 3 alin. 2 din actul normativ menționat, societățile comerciale cu capital majoritar de stat nu pot efectua activități de sponsorizare având ca beneficiari societăți comerciale cu capital privat. În acest context, atribuțiile de serviciu ale funcționarilor care au încheiat contractele de sponsorizare au fost exercitate în mod defectuos, iar suma totală de 1.742.830 lei care a făcut obiectul sponsorizărilor constituie prejudiciu pentru companiile menționate.

Din probele administrate a rezultat că sponsorizările nu s-ar fi încheiat în lipsa intervenției ministrului, iar sumele ar fi rămas în patrimoniul companiilor cu capital majoritar de stat. Totodată, suma are natura unui folos nejustificat obținut de Rudel Obreja, în condițiile în care sponsorizarea evenimentului era interzisă de lege. Fondurile obținute au fost folosite pentru plata cheltuielilor de organizare, în condițiile în care unicul beneficiar al veniturilor galei a fost societatea S.C. Europlus Computers S.R.L., de unde au fost transferate în patrimoniul administratorului Rudel Obreja.

Procurorii DNA au disjuns din această cauză dosarul privind spălarea banilor și folosirea influenței în scopul obținerii de foloase necuvenite de care este acuzată Elena Udrea.

Andrei Tudor