15 C
București
marți, 21 septembrie 2021 - 2:13

Două programe naționale care vizează antreprenoriatul și creșterea economică, lansate luni

spot_img

manageri

Departamentul pentru IMM-uri a lansat, luni, două programe naţionale pentru susținerea antreprenoriatului şi contribuția la dezvoltarea economică: Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare – START şi Programul naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului.

Înscrierea în programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare se va încheia în 26 martie, ora 20.00.

Se pot înscrie în program IMM-urile organizate în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, sau în baza Ordonanţei de Urgenţă nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri.

De asemenea, criteriile de eligibilitate vizează capitalul social integral privat și condiția ca IMM-ul să nu fi  beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă în cadrul Programului în anii anteriori. Firmele trebuie să aibă cel mult 2 ani de la înregistrare la Registrul Comerţului, la data completării online a planului de afaceri, iar obiectul de activitate pe care accesează este eligibil în cadrul Programului.

Mai mult, IMM-urile nu trebuie să aibă datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, nici pentru sediul social, nici pentru toate punctele de lucru, nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operaţională, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii;

Sunt eligibile firmele care nu sunt în dificultate, în conformitate cu prevederile “Liniilor directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea firmelor în dificultate”, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244/2004.

Alocaţia Financiară Nerambursabilă este de maximum 80% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 100.000 lei/beneficiar. Contribuţia proprie este de minimum 20% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului.

Cât privește programul naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului, perioada de înscriere online se va închide cu 3 zile înainte de desfăşurarea ultimului târg regional. Acţiunile desfăşurate în cadrul programului vizează organizarea unor târguri regionale ale meşteşugarilor şi artizanilor, sub forma unei expoziţii cu vânzare.

Mai este planificată organizarea de seminarii, mese rotunde, ateliere de lucru şi prezentări pentru promovarea produselor şi serviciilor realizate de artizani şi meşteşugari,  și pentru câştigarea de pieţe externe noi pentru acest tip de produse şi servicii.

Se pot înscrie în program IMM-uri, societăţi comerciale, societăţi cooperative, inclusiv societăţi cooperative meşteşugăreşti mixte care sunt organizate în baza Legii nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei sau în baza Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi îndeplinesc condiţiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Mai pot participa la program persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale (înregistrate în registrul comerţului şi autorizate conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 44 din 16 aprilie 2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale) care desfăşoară activităţi în domeniul meşteşugurilor, în special al celor tradiţionale şi în domeniul artei populare şi artizanatului.

Pot accesa programul și asociaţiile profesionale sau fundaţiile care au ca scop promovarea meşteşugurilor şi a meseriilor care presupun un număr mare de operaţii executate manual, a produselor şi serviciilor cu specific tradiţional, inclusiv din domeniul artei populare şi artizanatului.

C.C.