22.7 C
București
marți, 3 octombrie 2023 - 14:15
No menu items!

DOCUMENT. Legea achizițiilor publice, modificată de urgență. În caz contrar, România pierde 12,7 miliarde euro din PNRR pentru infrastructura de transport

spot_img

Legea achizițiilor publice va fi modificată, vineri, în ședința de Guvern, la propunerea vicepremierului Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor. În caz contrar, țara noastră riscă să piardă fonduri de 12,7 miliarde de euro din PNRR pentru infrastructura de transport.

Conform notei de fundamentare a proiectului de ordonanță, pentru atingerea obiectivelor asumate prin PNRR este necesară aprobarea unor măsuri legislative care să conducă la implementarea mai rapidă a proiectelor de infrastructură de transport de interes național. 

Art. II. – Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, publicată în Monitorul Oficial
al României nr. 391 din 23 mai 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează, după cum urmează:
1. La articolul 117 alin. (1) lit. d) se modifică și va avea următorul cuprins:
”d) ca o măsură absolut necesară, atunci când din motive de extremă urgență determinate de evenimente care nu puteau fi prevăzute de către entitatea contractantă, termenele pentru procedurile de licitație deschisă, licitație restrânsă, negociere competitivă sau procedură simplificată nu pot fi respectate. Situațiile invocate pentru a justifica extrema urgență nu trebuie în niciun caz să fie atribuibile entitatiii contractante.”
2. La articolul 117 alin. (6) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(6) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. d), entitatea contractantă nu are dreptul de a stabili în
documentele achiziției, durata contractului pe o perioadă mai mare decât cea necesară pentru a face faţă situaţiei neprevăzute care a determinat aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare.”
3.La articolul 117, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, (61) cu următorul
cuprins:
(61) Pentru proiectele de infrastructură de transport de interes național, prin excepție de la
prevederile alin. (6), entitatea contractantă are dreptul de a stabili, în mod justificat, durata contractului pe o perioadă mai mare decât cea necesară pentru a face faţă situaţiei neprevăzute.

Ordonanța de urgență mai modifică prevederi din faza de licitaţie, eliminând întârzierile în evaluarea ofertelor și stabilind un singur termen limită pentru răspunsul către ofertanţi, privind documentele justificative. 

De asemenea, sunt eliminate contestațiile nejustificate și se oprește, de către stat, garanția depusă de firmele care pierd contestațiile.

Art. XI – (4) Prevederile art. III din prezenta ordonanță de urgență, se aplică numai contestațiilor/cererilor/plângerilor formulate după intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.
(5) Contestaţiile, procesele şi cererile aflate în curs de soluţionare în faţa Consiliului Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor sau, după caz, a instanţelor judecătoreşti la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se judecă potrivit regulilor prevăzute de legea în vigoare la data la care au fost înregistrate.

Marilena Nedelcu