17.6 C
București
sâmbătă, 23 octombrie 2021 - 13:20

Decizie: România nu este obligată să plătească 185 de milioane de dolari către Rompetrol

spot_img

Decizie: România nu este obligată să plătească 185 de milioane de dolari către Rompetrol

Cererea The Rompetrol Group ca România să fie obligată la plata de daune în sumă totală de 185 de milioane de dolari a fost respinsă, prin hotărârea arbitrală a Curţii de Arbitraj Internaţional a Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii din Washington, a transmis Ministerul Finanțelor Publice (MFP).

În 20 decembrie 2005, Secretariatul General al Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii (CIRDI) a primit cererea de arbitraj formulată de The Rompetrol Group N.V., persoană juridică înregistrată în Regatul Ţărilor de Jos (Olanda), împotriva României.

În motivarea cererii de arbitraj, se susţinea că The Rompetrol Group N.V. şi managementul său au fost ţinta unei hărţuiri din partea autorităţilor publice române, devenind victimele unui tratament ostil, discriminatoriu şi arbitrar din partea unor persoane publice (oficiale) şi instituţii publice din România, motiv pentru care investiţia sa în sectorul petrolier din România ar fi fost grav afectată.

Reclamanta a invocat încălcarea de către România a prevederilor Acordului privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor între Guvernul României şi Guvernul Regatului Ţărilor de Jos, ratificat prin Legea nr.114/1994, sens în care a solicitat despăgubiri materiale în valoare de aproximativ 140 de milioane de dolari americani şi despăgubiri morale în cuantum de alte 46 de milioane de dolari.

În Hotărârea Instanței se arată următoarele:

1. Cererea The Rompetrol Group ca România să fie obligată la plata de daune în sumă totală de 185 de milioane de dolari a fost respinsă.  A fost respinsă atât cererea pentru daune materiale (140 de milioane de dolari), cât şi cererea de daune morale (46 de milioane de dolari).

2. Cererea The Rompetrol Group privind constatarea încălcării de către România a Acordului privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor între Guvernul României şi Guvernul Regatului Ţărilor de Jos a fost respinsă în ceea ce priveşte pretinsa campanie a unei hărţuiri organizate de stat. Tribunalul arbitral a ajuns la concluzia că dovezile prezentate de reclamant nu susțin o astfel de cerere.

 3. Cererea The Rompetrol Group de constatare a încălcării de către România a Acordului privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor între Guvernul României şi Guvernul Regatului Ţărilor de Jos a fost respinsă în ceea ce priveşte comportamentul autorităţilor naţionale fiscale.  Autorităţile fiscale nu au acţionat într-o manieră opresivă împotriva S.C. Rompetrol Rafinare S.A. Constanţa, nici dacă se are în vedere o apreciere absolută, nici prin comparaţie cu alte societăţi comerciale.

4. Tribunalul arbitral a constatat o încălcare limitată a tratamentului echitabil ce trebuia aplicat investitorului străin în ceea ce priveşte pretenţia reclamantului privind  modul de comportament al procurorilor.

Deşi nu s-a reţinut că un anume act individual din cele efectuate de procurori ar fi încălcat, prin el însuşi, Acordul privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor între Guvernul României şi Guvernul Regatului Ţărilor de Jos, Tribunalul Arbitral a considerat că procurorii ar fi trebuit să aibă în vedere protejarea interesului investitorului străin şi să ia măsurile necesare pentru a evita, minimiza sau  atenua posibilitatea de a se aduce daune acestui investitor.

Tribunalul Arbitral a reţinut însă că reclamantul nu a dovedit că ar fi suferit un prejudiciu ca urmare a acestor acţiuni ale procurorilor. În consecinţă, Tribunalul Arbitral nu a acordat reclamantului nicio despăgubire.

România a aderat la Convenţia pentru reglementarea diferendelor relative la investiţii între state şi persoane ale altor state, încheiată la Washington la 18 martie 1965, prin Decretul Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România nr.62/1975.

Ca urmare a acestei aderări, România a acceptat ca diferendele de ordin juridic între un stat contractant (o anumită colectivitate publică sau un anume organism dependent de acesta) şi persoana unui alt stat contractant, care sunt în relaţie directă cu o investiţie, să fie supuse competenţei Curţii de Arbitraj Internaţional a Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii.

Cosmina Croitoru