11.5 C
București
marți, 2 martie 2021 - 15:55

Decizie abuzivă a Judecătoriei sectorului 1, în dosarul “Daniel Dragomir – Realitatea TV”

Magistrații Judecătoriei sectorului 1 blochează, în mod abuziv, procesul civil deschis de fostul ofițer SRI Daniel Dragomir împotriva mai multor jurnaliști ai postului Realitatea TV, dar și împotriva unor invitați permanenți ai lui Rareș Bogdan în emisiunea pe care o moderează.

Procesul – în care Dragomir cere daune de 40.000 de euro de la Rareș Bogdan, Oreste Teodorescu, Stelian Negrea, Bogdan Comaroni și Florian Bichir, pentru informațiile false care l-au vizat și pe care aceștia le-au prezentat public, pe Realitatea TV– a fost înregistrat pe rolul Judecătoriei sectorului 1 în mai anul trecut.

A fost nevoie de aproape 8 luni, pentru ca judecătorii să ia o primă decizie în acest dosar, iar aceasta a fost una surprinzătoare. Concret, pe 12 februarie 2018, Judecătoria sectorului 1 a decis suspendarea procesului civil. Iar motivele invocate sunt halucinante și în afara legii: magistratul care a judecat cauza refuză citarea jurnaliștilor la sediul Realitatea TV, solicitându-i reclamantului Daniel Dragomir să pună la dispoziția instanței adresele de domiciliu ale celor împotriva cărora a intentat procesul.

Potrivit noului Cod de procedură civilă, instanța este obligată să citeze părțile într-un proces aflat pe rol, pentru asta având chiar “drept de acces direct la bazele de date electronice sau la alte sisteme de informare deţinute de autorităţi şi instituţii publice.” 

De altfel, art. 154 din noul Cod de procedură civilă reglementează strict și modalitățile în care sunt citate părțile de către instanță:

Citarea şi comunicarea actelor de procedură

Art. 154

Organe competente şi modalităţi de comunicare

 (1) Comunicarea citaţiilor şi a tuturor actelor de procedură se va face, din oficiu, prin agenţii procedurali ai instanţei sau prin orice alt salariat al acesteia, precum şi prin agenţi ori salariaţi ai altor instanţe în ale căror circumscripţii se află cel căruia i se comunică actul.

(2) Comunicarea se face în plic închis, la care se alătură dovada de înmânare/procesul-verbal şi înştiinţarea prevăzute la art. 163. Plicul va purta menţiunea PENTRU JUSTIŢIE. A SE ÎNMÂNA CU PRIORITATE.

(3) Instanţa solicitată, când i se cere să îndeplinească procedura de comunicare pentru altă instanţă, este obligată să ia de îndată măsurile necesare, potrivit legii, şi să trimită instanţei solicitante dovezile de îndeplinire a procedurii.

(4) În cazul în care comunicarea potrivit alin. (1) nu este posibilă, aceasta se va face prin poştă, cu scrisoare recomandată, cu conţinut declarat şi confirmare de primire, în plic închis, la care se ataşează dovada de primire/procesul-verbal şi înştiinţarea prevăzute la art. 163.

(5) La cererea părţii interesate şi pe cheltuiala sa, comunicarea actelor de procedură se va putea face în mod nemijlocit prin executori judecătoreşti, care vor fi ţinuţi să îndeplinească formalităţile procedurale prevăzute în prezentul capitol, sau prin servicii de curierat rapid, în acest din urmă caz dispoziţiile alin. (4) fiind aplicabile în mod corespunzător.

(6) Comunicarea citaţiilor şi a altor acte de procedură se poate face de grefa instanţei şi prin telefax, poştă electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului actului şi confirmarea primirii acestuia, dacă partea a indicat instanţei datele corespunzătoare în acest scop. În vederea confirmării, instanţa, odată cu actul de procedură, va comunica un formular care va conţine: denumirea instanţei, data comunicării, numele grefierului care asigură comunicarea şi indicarea actelor comunicate; formularul va fi completat de către destinatar cu data primirii, numele în clar şi semnătura persoanei însărcinate cu primirea corespondenţei şi va fi expediat instanţei prin telefax, poştă electronică sau prin alte mijloace.

(7) Instanţa va verifica efectuarea procedurilor de citare şi comunicare dispuse pentru fiecare termen şi, când este cazul, va lua măsuri de refacere a acestor proceduri, precum şi pentru folosirea altor mijloace ce pot asigura înştiinţarea părţilor pentru înfăţişarea la termen.

(8) În scopul obţinerii datelor şi informaţiilor necesare realizării procedurii de comunicare a citaţiilor, a altor acte de procedură, precum şi îndeplinirii oricărei atribuţii proprii activităţii de judecată, instanţele au drept de acces direct la bazele de date electronice sau la alte sisteme de informare deţinute de autorităţi şi instituţii publice. Acestea au obligaţia de a lua măsurile necesare în vederea asigurării accesului direct al instanţelor la bazele de date electronice şi sistemele de informare deţinute.

CNA – 15.000 de lei amendă pentru injuriile aduse lui Daniel Dragomir în emisiunea moderată de Rareș Bogdan

Hotărârea Judecătoriei sectorului 1 este cu atât mai surprinzătoare cu cât pe 17 februarie 2017, membrii Consiliului Național al Audiovizualului  (CNA) au decis să amendeze postul Realitatea TV cu 15.000 de lei pentru mai multe abateri de la prevederi ale legislației audiovizualului comise în emisiunea “Jocuri de putere”, unde s-a discutat despre Daniel Dragomir. 

Potrivit deciziei motivate, CNA a stabilit că postul a încălcat prevederi potrivit cărora moderatorii, prezentatorii și realizatorii programelor au obligația să nu folosească și să nu permită invitaților să folosească un limbaj injurios sau să instige la violență; în virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte mai multe principii, printre care cel privind asigurarea unei distincții clare între fapte și opinii; furnizorii de servicii media audiovizuale au obligația să respecte drepturile și libertățile fundamentale ale omului, viața privată, onoarea și reputația, precum și dreptul la propria imagine; toți furnizorii de servicii media audiovizuale au obligația să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor și evenimentelor și să favorizeze libera formare a opiniilor. 

R.D.