20.8 C
București
luni, 27 septembrie 2021 - 21:41

Curtea de Conturi: Retrocedările de păduri din România, un jaf organizat

spot_img

defrisari

Auditul făcut de Curtea de Conturi la Ministerul Mediului și Romsilva scoate la iveală concluzii dure ale inspectorilor. În opinia acestora, foarte multe retrocedări de păduri s-au făcut cu încălcări grosolane ale legii atât de către Comisiile de fond funciar, cât și de către instanțele judecătorești.

Astfel, potrivit raportului de audit al Curții de Conturi, comisiile locale și județene au reconstituit/validat, în numeroase cazuri, drepturi de proprietate fără a analiza riguros pertinența, verosimilitatea și autenticitatea actelor depuse la dosar. Aceleași comisii au validat, în unele situații, suprafețe de teren forestier mai mari decât cele deținute în mod real de autorii deposedați și chiar decât cele consemnate în dispozitivul hotărârilor judecătorești ori pe alte amplasamente, deși, acestea, la momentul pronunțării hotărârilor, erau libere.

Curtea acuză și că judecătorii au reconstituit drepturi de proprietate pentru persoane diferite (spre exemplu și pentru vânzător, și pentru cumpărător) pe același amplasament.

Situația punerilor în posesie a fost agravată și mai mult ca urmare a hotărârilor diverselor guverne care s-au succedat la putere de a constitui drepturi de proprietate pe seama proprietății publice a statului unor unități teritorial-administrative care nu au deținut niciodatã terenuri forestiere și unor entități de cult care dețineau doar drepturi de folosință, mai arată raportul Curții de Conturi.

Se estimează că, până la data misiunii de audit (luând în considerare și aceste hotărâri) aproximativ 561.169 de hectare de terenuri forestiere din proprietatea publică a statului au trecut ori sunt pe cale să treacă abuziv în proprietate privată.

Dar reconstituirile abuzive a drepturilor de proprietate asupra terenurilor forestiere, estimate la cca. 10 % din suprafața pusă deja în posesie sau care urmează a fi pusă în posesie, constituie numai vârful aisbergului, deoarece Legea nr. 247/2005 nu și-a consumat nici pe departe efectele. La sfârșitul anului 2010, pe rolul instanțelor de judecată se aflau, în diferite faze procesuale, 1.983 cauze în litigii prin care se solicită reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafața de 660.000 ha teren forestier

Curtea de Conturi a României
raport pentru 2012

Inspectorii Curţii de Conturi apreciază chiar că unele instanțe au acționat în vădită contradicție cu legea și cu practica Înaltei Curți de Casație, pentru că :

  • au refuzat dreptul statului de a-și apăra proprietățile prin titularul dreptului de administrare, care avea ca obligație legală apărarea integrității fondului forestier;
  • au admis, ca probatorii, documente vechi, înscrisuri cu valoare declarativă neînsoțite de documente din care să rezulte dreptul de proprietate, expertize extrajudiciare vădit nefundamentate, cu omisiuni premeditate ;
  • au admis cereri de reconstituire unor persoane fără vocație succesorală, unor cetățeni străini sau unor persoane juridice care nu erau succesoare în drepturi și obligații ale persoanelor juridice în numele cărora se solicita reconstituirea;
  • au admis cereri care priveau terenuri forestiere expropriate, grevate de sarcini în favoarea statului;
  • au admis solicitări de restituire in integrum, deși nu toți membrii formelor asociative au avut moștenitori sau au depus cereri.

Cristi Ciupercă