marți, 26 ianuarie 2021 - 21:33

CURTEA DE CONTURI. Jaf din bani publici la Ministerul Educației: evaziune fiscală și dosare penale

Care este pedeapsa pe care au cerut-o procurorii pentru Elena Udrea

Procurorul DNA a cerut, la ultimul termen al dosarului în care Elena Udrea este judecată pentru fapte de corupție în legătură cu campania electorală...

Iohannis i-a chemat la Vila Lac pe premierul Cîțu și pe liderii Coaliției de guvernare

Klaus Iohannis are o întâlnire cu membrii coaliției de guvernare la Vila Lac, marți la ora 17. Președintele vrea să discute cu șefii partidelor...

Angela Merkel: ”Trebuie să diminuăm traficul aerian, astfel încât să nu se mai poată ajunge nicăieri”

Vlad Drăghicescu (corespondență specială) ”Ce ne facem cu germanii care călătoresc? Am întrebat de o sută de ori în cadrul consultărilor purtate cu premierii landurilor: de...

Ce a răspuns Ludovic Orban când a fost întrebat dacă mai candidează la șefia PNL

Actualul președinte al PNL, Ludovic Orban, a evitat să răspundă deschis dacă mai candidează sau nu la congresul partidului, care va avea loc în...

Ministerul Educatiei_SZ

Haos în contabilitatea Ministerului Educației și a instituțiilor subordonate, acuzații de evaziune fiscală și dosare penale. Acestea sunt doar câteva dintre concluziile raportului de control al Curții de Conturi pentru 2012  – an în care Ministerul Educației a fost guvernat de Daniel Funeriu și Cătălin Baba (PDL), în perioada februarie – mai 2012, Ioan Mang (PSD) și Liviu Pop, în perioada mai-iulie 2012, Ecaterina Andronescu (PSD), în perioada iulie -decembrie 2012, și de actualul ministru, social-democratul Remus Pricopie (decembrie 2012).

Pe lângă pierderile pe care le-a suferit bugetul de stat, numărate în milioane de euro, lipsa de control și nepăsarea au făcut ca peste 700 de elevi să abandoneze școala doar în 2012, pentru că nu au mai avut posibilitatea să-și plătească transportul, deși acesta ar fi trebuit să le fie decontat de Ministerul Educației.

Buget făcut după ureche”

În primul rând, inspectorii Curții de Conturi au constatat că Ministerul Educației a primit, pentru 2012, de la bugetul de stat mult mai mulți bani decât ar fi avut nevoie. Asta pentru că, proiectul de buget – aprobat la finele lui 2011, în mandatul de premier al lui Emil Boc – a fost făcut după ureche, fără să aibă la bază “documentații și fundamentări detaliate”.

(…) elaborarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2012 nu are la bază documentații și fundamentări detaliate. Având în vedere că în anul 2012 din bugetul MECTS a fost disponibilizată o sumă totală de 32.067 mii lei, de la capitolele „Cercetare fundamentală și dezvoltare” (31.234 mii lei) și „Învățământ” (833 mii lei), pentru întregirea Fondului de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, se constată o supraestimare a necesarului cuprins în bugetul inițial aprobat pentru anul 2012

Curtea de Conturi a României
raport pentru 2012

Ministerul fără contabilitate

Potrivit inspectorilor Curții de Conturi, mai-marii Ministerului Educației nu puteau proiecta un buget real în condițiile în care în contabilitatea instituției domnește haosul.

Principalele probleme descoperite de inspectorii Curții de Conturi:

 • nu au fost întocmite şi aprobate reglementări interne de organizare a evidenţei contabile în conformitate cu prevederile legale aplicabile, astfel că nu există elaborate şi aprobate;
 • nu există un manual al politicilor şi procedurilor contabile pentru toate operaţiunile derulate, pornind de la întocmirea documentelor justificative până la întocmirea situaţiilor financiare trimestriale şi anuale;
 • nu există o monografie contabilă cu operaţiunile specifice domeniului de activitate;
 • nu există un îndrumar pentru încadrarea unitară a cheltuielilor pe clasificaţia economic;
 •  la efectuarea înregistrărilor contabile nu s-a respectat clasificaţia economică, în funcţie de sursa de finanţare şi de conţinutul economic al tranzacţiei.

Evaziune și tranzacții bancare ilegale

 • în contabilitatea Ministerului Educației au fost înregistrate greșit consumul de carburanți și comisioanele bancare însumând 84.000 de lei.
 • au fost înscrise fără justificare clădiri și terenuri în valoare de aproape 44.000.000 de lei (aproape 1.000.000 de euro), deși acestea fuseseră transferate cu titlu gratuit altor instituții.
 •  în contabilitatea Ministerului Educației nu a fost înregistrată suma de 559.000 lei (aproape 124.000 de euro), reprezentând valoarea acțiunilor deținute la SC „Compania de Informatică Aplicată” SA Cluj-Napoca și la Societatea de Servicii în Informatică SSI Pitești SA;
 •  s-a constatat că Ministerul Educației deținea la data de 31.12.2012 un cont la Banca Comercială Română, cu un sold de 240 mii lei, deși reglementările în vigoare interzic instituțiilor publice să efectueze operațiunile de încasări și plăți prin instituții de credit, cu excepția încasărilor și plăților efectuate în valută.
 • nu au fost consemnate în „Procesul-verbal privind rezultatele inventarierii – 2012”, diferenţele cantitative constatate de către comisiile de inventariere numite în teritoriu, deşi au fost constatate lipsuri reprezentând echipamente IT achiziţionate din fonduri preaderare PHARE, aflate în folosinţă la diferitele centre regionale de formare a învăţământului preuniversitar, în valoare de 37 mii lei;
 • s-au scăzut din evidenţa contabilă (conturi în afara bilanţului) imobilizările necorporale primite prin Contractul de comodat încheiat cu Ministerul Comunicaţiilor, în valoare de 4.672.000 lei, fără a avea documente justificative, din care să reiasă faptul că aceste imobilizări au fost returnate proprietarului de drept sau nu mai sunt utilizate de către entitate;
 • potrivit situaţiilor financiare centralizate, întocmite la data de 31.12.2012, valoarea bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului este de 4.149.474.000 lei, faţă de valoarea bunurilor înscrisă în Inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, care este în sumă de 2.977.837.000 lei, rezultând o diferenţă de 1.171.638.000 lei, ce reprezintă bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului date în administrarea Ministerului Educaţiei, pentru care ministerul nu a efectuat demersuri în vederea actualizãrii valorii acestora în Inventarul centralizat;
 • s-a constatat nerespectarea normelor legale referitoare la efectuarea deplasărilor interne, acordarea şi justificarea avansurilor pentru deplasări, precum şi decontarea cheltuielilor de transport şi cazare, abaterea fiind în sumă de 15 mii lei;
 • efectuarea de plăţi nelegale de către cluburile sportive cu statut de instituţie publică, pentru achitarea cheltuielilor cu arbitrii delegaţi la competiţiile sportive, abatere evaluată la 31 mii lei numai în cazul Clubului Sportiv Universitatea din Reşiţa.

Deconturi fără acoperire, evaziune din chirii şi taxe de şcolarizare

Sute de mii de lei plătiţi pentru lucrări de reabilitare neefectuate , neînregistrarea în contabilitate a altor sute de mii de lei din taxele încasate de la studenţi sau de la doctoranzi, dar şi neînregistrarea în contabilitate a unor sume încasate din închiririerea unor imobile sau terenuri, unele dintre ele situate în centrul Capitalei. Acestea sunt doar câteva dintre neregulile care i-au determinat de inspectorii Curţii de Conturi să sesizeze Parchetul în cazul unor şefi din universităţi sau de la Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti (ISMB).

Iată doar câteva exemple de pe lunga listă de grave nereguli descoperite de inspectorii Curţii Conturi la instituţiile subordonate Ministerului Educaţiei:

 • nu a fost înregistrată în evidenţa contabilă valoarea terenurilor aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrarea unităţilor de învăţământ, în sumă de 339 mii lei, la Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti şi la Universitatea Maritimă Constanţa;
 • nu a fost înregistrată în evidenţa contabilă suma de 25.789 mii lei, reprezentând valoarea activelor puse în funcţiune, potrivit proceselor-verbale de recepţie a lucrãrilor de investiţii la Universitatea „Ovidiu” Constanţa;
 • nu a fost înregistrată în evidenţa contabilă suma de 23 mii lei, reprezentând valoarea unor active necorporale rezultate din activitatea de cercetare şi dezvoltare, la Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu;
 • nu a fost virată la bugetul de stat suma de 235 mii lei, reprezentând cotă parte din valoarea chiriei încasate în baza contractelor de închiriere a unor imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea unităţilor de învăţământ, de către Universitatea „Transilvania” Braşov şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti;
 •  nu s-au respectat prevederile legale cu privire la transferul, fără plată, a unor imobile aparţinând domeniului public al statului, la Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti;
 • nu a fost întocmită documentaţia cadastrală şi nu s-au înregistrat în Cartea funciară clădiri şi terenuri, în valoare de 239.496.000 lei la Universitatea Bucureşti şi de 13.939.000 lei la Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti;
 • efectuarea de plăţi necuvenite, în sumă de 516 mii lei, în cadrul contractelor de lucrãri încheiate, ca urmare a decontării unor cantităţi mai mari decât cele executate, la Universitatea „Valahia” Târgovişte, Universitatea de Medicină-Farmacie Târgu-Mureş, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Universitatea Piteşti, Universitatea Oradea, Universitatea „Ovidiu” Constanţa şi Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti;
 • decontarea, fără documente justificative, a unor lucrări estimate la suma de 107 mii lei, la Universitatea „Constantin Brâncuşi” Târgu-Jiu şi la Universitatea Piteşti;
 • s-a constatat plata nejustificată a sumei de 1.163.000 lei, reprezentând valoarea unor drepturi salariale stabilite în cuantum mai mare decât prevederile legale, la Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu şi la Universitatea „Valahia” Târgovişte;
 •  nu au fost stabilite, înregistrate, urmãrite şi încasate venituri proprii, în sumă estimată la 837 mii lei, reprezentând taxe aferente studiilor doctorale, taxe de şcolarizare etc., la Universitatea de Medicină- Farmacie Târgu-Mureş, Universitatea Petroşani, Universitatea „Constantin Brâncuşi” Târgu-Jiu.

Baza “Cutezătorii”, concesionată ilegal lui Dinu Pescariu. Statul pierde 12 milioane de euro pe an

Inspectorii Curţii de Conturi mai notează, în raportul pentru 2012, că s-a încălcat legea, în 2003, când fosta Bază Sportivă “Cutezătorii” i-a fost cedată, printr-un contract de locaţiune, Fundaţiei “Dinu Pescariu”.

Nu au fost respectate prevederile legale privind regimul juridic al bunurilor proprietate publică a statului, privind transferul, închirierea/concesiunea şi administrarea Bazei „Cutezătorii” şi a facilităţilor aferente acesteia. Baza „Cutezătorii” (clădiri, terenuri de sport, piscine) era destinată accesului elevilor şi tinerilor, ajutându-i astfel să desfăşoare activităţi ştiinţifice, culturale, sportive şi artistice. Printr-un contract de locaţiune, baza a fost cedată spre folosinţă temporară Fundaţiei „Dinu Pescariu”, care desfăşoară aici activităţi comerciale. În aceste condiţii s-a produs schimbarea destinaţiei inţiale a spaţiilor, imobilelor şi terenului proprietate publică a statului, evaluate în raportul întocmit de un expert ANEVAR la o valoare de piaţă de 45.328.212 euro

Curtea de Conturi a României
raport pentru 2012

Mai mult, în raportul Curţii se precizează că statul pierde peste 11,6 milioane de euro pe an, pentru că Baza “Cutezătorii” nu este folosită de stat la potenţial maxim.

Concret, statul se mulţumeşte cu 108.000 de euro pe an – “firimituri” aruncate, sub formă de taxe de Fundaţia “Dinu Pescariu” – când ar putea câştiga peste 11,6 milioane de euro pe an dacă ar exploata baza la întregul său potenţial.

La această sumă se adaugă alţi 400.000 de euro/an de care Ministerul Educaţiei ar fi beneficiat dacă Fundaţia „Dinu Pescariu” ar fi oferit elevilor facilităţile pe care şi le-a asumat prin contract.

Prin modul cum sunt utilizate imobilele în cauză, scopul programat nu este realizat, iar privit strict prin prisma utilizãrii eficiente a patrimoniului în cauză, se constată că acesta asigură bugetului de stat un venit anual de 108.000 euro, în timp ce potenţialul său real, conform Raportului de evaluare efectuat în anul 2011, la solicitarea MECTS, de un expert evaluator membru ANEVAR, este de 11.643.648 euro/an. Deşi contractul de locaţiune şi actul adiţional la acesta, nu sunt încheiate în conformitate cu prevederile legale, dacă Fundaţia „Dinu Pescariu” şi-ar fi respectat obligaţiile din contract, ministerul ar fi beneficiat de facilităţi pentru elevi în valoare de 400.000 euro/an. Prin neacordarea acestor facilităţi, în toată perioada cât erau datorate, ministerul a suferit un prejudiciu evaluat la 1.728 mii euro (7.260 mii lei)

Curtea de Conturi a României
raport pentru 2012

Sumele importante de care este privat anual bugetul de stat constituie motivul pentru care inspectorii Curţii de Conturi recomandă, în acelaşi raport, efectuarea tuturor demersurilor pentru clarificarea şi respectarea regimului juridic şi a destinaþiei legale a Bazei „Cutezătorii”, ca bun proprietate public a statului, cât şi pentru recuperarea prejudiciilor cauzate de nerespectarea de către Fundaţia „Dinu Pescariu” a acordului încheiat cu Ministerul Educaţiei.

Aşa-zisa afacere derulată cu Fundaţia “Dinu Pescariu” nu este singura “gaură” provocată bugetului de stat de Ministerul Educaţiei. Instituţia condusă acum de Remus Pricopie a pierdut, fără o explicaţie logică, pachetul majoritar de acţiuni la SC „Compania de Informatică Aplicată” SA Cluj-Napoca, cauzându-se astfel un prejudiciu estimat la 1.700.000 euro (aproximativ 7.650.000 lei).

Potrivit raportului Curţii de Conturi, dacă la data de 31.12.2010 Ministerul Educaţiei era acţionar majoritar cu 70,7 % din capitalul social al SC „Compania de Informatică Aplicată” SA Cluj-Napoca cu o valoare de 5.813.000 de lei din totalul capitalului propriu al societăţii, la data de 31.12.2011 îi revenea o valoare din capitalul propriu majorat al companiei de numai 813.000 de lei, corespunzătoare ponderii de 6,2670% deţinute în capitalul social.

Întrucât în urma schimbării acţionariatului, SC „Compania de Informaticã Aplicată” SA Cluj-Napoca nu a mai înregistrat profit, încheind exerciţiile financiare 2011-2012 cu pierdere, bugetul de stat a fost lipsit de dividendele care în perioada anterioară se cifrau la aproximativ 17 mii lei/an

Curtea de Conturi a României
raport pentru 2012

Curtea de Conturi recomandă, în acelaşi raport, efectuarea demersurilor legale care se impun, inclusiv pentru o acţiune în justiţie, pentru clarificarea modului în care s-a pierdut calitatea de acţionar majoritar a statul român la Societatea Comercială „Compania de Informaticã Aplicată”- SA Cluj-Napoca şi intrarea în legalitate, prin revenirea ministerului la calitatea de acţionar majoritar şi recuperarea eventualului prejudiciu suportat în perioada cât nu a beneficiat de această calitate

OPINIA DE AUDIT a Curţii de Conturi, după controlul făcut la Ministerul Educației şi la instituţiile subordonate acestuia

În opinia echipei de audit, situaţiile financiare nu oferă o imagine fidelă şi reală a activelor, datoriilor, poziţiei financiare, a performanţei financiare, a rezultatului patrimonial, precum şi a patrimoniului avut în administrarea entităţii la data de 31.12.2012, datorită efectelor generate de abaterile constatate în timpul misiunii de audit. Totodată, există şi indicii temeinice că s-au produs abateri de natură penală, astfel că a fost exprimată o opinie adversă. Şi la entităţile subordonate la care s-a efectuat misiune de audit financiar (Inspectoratul Şcolar Bucureşti, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, Academia de Studii Economice şi Universitatea Bucureşti), ca urmare a constatării de abateri semnificative, în toate cazurile echipele de auditori au exprimat o opinie adversă.

Toate aceste constatări au avut drept consecinţă neemiterea certificatului de conformitate pentru contul de execuţie a bugetului Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului pe anul 2012 şi nici pentru conturile de execuţie ale instituţiilor publice din subordine/coordonare la care s-au efectuat misiuni de audit.

Raluca Dan

Se amână vaccinarea în România. Gheorghiță (5 ianuarie): România nu ia în calcul amânarea vaccinării

Președintele Comitetului Național de vaccinare COVID, Valeriu Gheorghiță, a precizat, marți, că vaccinările vor fi reprogramate, din cauza deficitului de doze. În urmă cu...

Prefectul Berbeceanu a semnat ca primarul. Decizia de redeschidere a restaurantelor, scrisă cu erori. DOCUMENTE

O eroare strecurată în hotărârea privind redeschiderea restaurantelor în București a dat peste cap activitatea din HORECA până marți, când a fost observată de...

Arhivă cu 500 de milioane de numere de telefon ale utilizatorilor Facebook, vândută pe Telegram

O persoană necunoscută a creat un bot prin care vinde pe Telegram, individual și vrac, numerele de telefon ale peste jumătate de miliard de...

ÎCCJ: Deschiderea unui cont pe o rețea de socializare folosind numele altei persoane este infracțiune

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept de la Înalta Curte de Casație și Justiție a decis că este infracțiune fapta unei persoane de...

Ritmul de topire a gheții pe Pământ s-a dublat în ultimii 30 de ani

Gheaţa de pe Pământ se topeşte mai rapid decât la jumătatea anilor 1990, având în vedere că schimbările climatice au făcut ca temperatura globală...