Curtea de Conturi: Cum a păgubit Andrei Marga Institutul Cultural Român ca să-și publice cartea

andrei_marga

Andrei Marga a prejudiciat Institutul Cultural Român (ICR), în mandatul său la conducerea instituției, doar pentru a-și publica o carte – intitulată “Cultură, democraţie, modernizare”, arată raportul de control al Curții de Conturi pentru anul 2012.

Inspectorii Curții detaliază în raport, pas cu pas, modul în care bugetul ICR a fost păgubit cu 5.000 lei doar pentru a promova “opera” președintelui Marga.

Iată care sunt concluziile raportului Curții de Conturi la capitolul “nerespectarea principiilor economicităţii, eficienţei şi eficacităţii în utilizarea fondurilor publice”:

Au fost angajate și decontate cheltuieli ocazionate de tipărirea cărţii “Cultură, democraţie, modernizare”, din fondurile destinate proiectelor editoriale ale Editurii Institutului Cultural Român, în următoarele condiţii:

 • nu s-au realizat veniturile proprii prognozate, iar alocaţiile de la bugetul de stat au fost reduse semnificativ;
 • deşi cartea nu era destinată comercializării, ci doar pentru a fi oferită cu titlu de gratuitate celor interesaţi de activitatea Institutului, iar costurile de producţie au fost de 5 lei/exemplar, în evidenţa contabilă s-a înregistrat un preţ unitar de 10 lei/exemplar, prin luarea în considerare a numelui autorului;
 • nu a fost atins scopul alocării de la buget a acestor fonduri, în condiţiile în care, la finele anului 2012, în evidenţa gestionară a Institutului figurau 500 exemplare cu valoarea de 5 mii lei.

Deconturi nejustificate și salarii mai mari decât prevede legea

Problemele legate de publicarea cărții lui Andrei Marga nu sunt singurele descoperite de inspectorii Curții de Conturi la ICR. Potrivit raportului printr-o serie de erori contabile grave, în tot anul 2012, instituția – condusă până în august 2012 de Horia Roman Patapievici și din august până la finele lui 2012 de Marga – a cheltuit cu aproape 300.000 de lei mai mult decât bugetul alocat pentru “bunuri și servicii”.

 • suma de 60.000 de lei reprezentând chiria aferentă lunii decembrie 2012, prevăzută în contractul privind închirierea unui spaţiu de birouri, a fost înscrisă eronat la subdiviziunea bugetară “deplasări în străinătate” în loc de “cheltuieli cu chiriile”;
 • nu a fost înregistrată în contabilitatea ICR obligaţia de plată a unor burse acordate de institut, înregistrarea având loc la data plăţii fiecărei tranşe, direct în contul “Alte cheltuieli – burse”, “situaţie care a condus la imposibilitatea urmăririi sumelor datorate şi neplătite, din anul precedent, cauzele pentru care nu au fost efectuate plăţile sau situaţiile în care sumele nu mai erau datorate”.

De altfel, susțin inspectorii Curții de Conturi, per ansamblu, calitatea gestiunii economico-financiare a ICR lasă de dorit: nu doar că au fost decontate fără justificare sume care ar fi fost folosite pentru deplasările în țară și în străinătate făcute de șefii instituției, dar, începând cu 1 decembrie 2012, adică tot în mandatul lui Andrei Marga, salariile unor angajați ai instituției au fost majorate mai mult decât prevedea legea.

Neregulile sunt detaliate în raportul Curții de Conturi:

 • decontarea eronată a unor cheltuieli, în sumă de 490 euro, ocazionate de deplasarea în străinătate a conducătorului entităţii, fără prezentarea de documente justificative privind utilizarea sumei;
 • angajarea şi plata unor cheltuieli privind deplasarea în străinătate, în baza unui referat aprobat de ordonatorul de credite, dar care nu prezintă informaţii privind persoana care l-a întocmit şi care nu are anexată invitaţia transmisă de organizatorul conferinţei;
 • decontarea unor cheltuieli cu deplasarea în ţară, doar pe baza referatelor întocmite în vederea deplasării, fără existenţa unor ordine de deplasare, fără specificarea mijloacelor de transport utilizate şi fără aprobarea deplasării cu mijloace proprietate personală, ce trebuia obţinută anterior deplasării;
 • nerespectarea prevederilor legale privind măsurile pentru recuperarea reducerilor salariale, în sensul că, începând cu data de 1 decembrie 2012, unele salarii de bază au fost majorate cu mai mult decât procentul stabilit de actul normativ, respectiv 7,4% faţă de nivelul acordat pentru luna noiembrie 2012;

Mai mult, potrivit inspectorilor Curții de Conturi, ICR are mari probleme și în modul în care-și inventariază bunurile din patrimoniu, în condițiile în care, la momentul derulării controlului, un pian Lipatti era evaluat la doar 3,93 de lei, iar o bibliotecă sculptată la doar 0,24 de lei.

(…) efectuarea necorespunzătoare a inventarierii anuale a tuturor elementelor patrimoniale, existente la finele anului 2012, în sensul că:

 • nu au fost solicitate confirmări ale soldurilor clienţilor cu sediul în străinătate;
 • listele de inventariere întocmite pentru obiectele de inventar şi active fixe, cât şi listele de inventariere întocmite pe fiecare cameră, nu sunt semnate de către gestionari sau de către salariaţii în a căror folosinţă se află;
 • nefiind desemnată o persoană responsabilă cu gestionarea tuturor bunurilor patrimoniale, membrii comisiei de inventariere nu au putut lua o declaraţie scrisă gestionarului, înainte de începerea operaţiunilor de inventariere, listele de inventariere neavând completată, rubrica “gestionar”;
 • nerespectarea prevederilor legale privind înregistrarea, evaluarea şi reevaluarea bunurilor din domeniul privat al statului, aflate în administrarea Institutului Cultural Român, astfel încât valoarea contabilă diferă semnificativ de valoarea justă la data bilanţului, cât şi de datele din inventarul bunurilor aparţinând domeniului privat al statului (exemplificăm: pian Lipatti – 3,93 lei; bibliotecă neagră sculptată – 0,24 lei, bibliotecă paltin – 0,92 lei).

Curtea de Conturi a României

raport pentru 2012

Raluca Dan

 

 

1 COMENTARIU

Comments are closed.