30 C
București
marți, 27 iulie 2021 - 11:25

Curtea de Conturi: Care sunt principalele metode de fraudă din fondurile UE

spot_img

Programele operaționale Transport, Competitivitate Economică și Dezvoltarea Resurselor Umane sunt cele mai afectate de furturi

euro fonduri

Cele mai importante categorii de nereguli din domeniul fondurilor UE sunt nerespectarea prevederilor în domeniul achizițiilor publice și nerespectarea cerințelor de eligibilitate a cheltuielilor, potrivit raportului Curții de Conturi pentru 2013.

Controlul a fost realizat de Autoritatea de Audit din cadrul Curții de Conturi, care are ca atribuție exprimarea unei opinii asupra modului de gestionare a asistenței financiare nerambursabile acordate României de UE.

Capitolul dedicat fondurilor celor șapte programe operaționale arată că valoarea totală a neregulilor cu impact financiar în cheltuielile declarate Comisiei Europene în 2013 cuprinse în verificări a fost de 106,23 milioane de lei, ceea ce reprezintă 1,7% din valoarea totală cumulată a cheltuielilor verificate și 0,52% din valoarea cheltuielilor declarate în 2013.

În anul respectiv, au fost declarate cheltuieli de 20,63 de miliarde de lei pe cele șapte programe, iar auditul a vizat proiecte care au avut cheltuieli totale de 6,24 mld. lei.

 Impactul financiar al neregulilor constatate în cheltuielile auditate la nivelul celor șapte programe operaționale:

fonduri-1

 Impactul financiar al neregulilor detectate în cheltuielile declarate supuse verificărilor, pe tipuri de nereguli:

impact financiar

Eșantionul a fost ales prin aplicații informatice, pentru a fi reprezentativ statistic. Cele șapte programe operaționale sunt PO Regional (POR), Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice (POS CCE), PO Asistență Tehnică (POAT), POS Mediu (POSM), POS Transport (POST), POS Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) și PO Dezvoltarea Capacității Administrative (PODCA).

Acestea sunt finanțate prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul de Coeziune și Fondul Social European. Pentru cadrul bugetar 2007-2013, România beneficiază de finanțări nerambursabile de 19,2 mld. euro din aceste fonduri.

 Curtea de Conturi grupează cele două tipuri de nereguli astfel:

1) Nerespectarea prevederilor în domeniul achizițiilor publice

 În urma verificărilor efectuate de către auditori la nivelul celor șapte programe operaționale, au fost detectate nereguli în sfera achizițiilor publice, în sumă totală de 259,3 milioane de lei.

Acestea sunt corecții financiare aplicate la întreaga valoare a contractelor de achiziții unde au fost detectate deficiențe.

Impactul acestor corecții financiare în cheltuielile declarate în anul 2013 și supuse verificării a fost de 54,44 mil. lei, valoare cumulată pentru cele șapte programe operaionale, ceea ce reprezintă 0,87% din totalul cheltuielilor verificate.

Valoarea cea mai mare a corecțiilor financiare cu impact în cheltuielile declarate s-a înregistrat pentru POSCCE – 23,18 mil. lei – 42,59% din impactul total. Urmează POST – 18,5 mil. lei, 34%. Pentru POAT nu au fost aplicate corecții financiare, iar pentru POSDRU și PODCA, acestea au fost sub 2%.

Impactul corecțiilor financiare în cheltuielile declarate în anul 2013 s-a situat sub 2% la nivelul fiecărui program operațional în parte.

Exemple:

  • Transgaz SA a încălcat principiul transparenței – nu a precizat în anunțul de participare criteriile de preselecție a candidaților
  • Transelectrica SA a restricționat accesul operatorilor economici la o procedură de achiziție, prin impunerea unor cerințe nelegale, precum experiența de contractor general pentru cel puțin 3 obiective similare, cel puțin 3 recomandări din partea unor achizitori sau experiență de 15 ani pentru directorul de proiect.
  • Abateri în proiecte POSDRU:

– divizarea valorii estimate a contractului în vederea evitării aplicării procedurilor de achiziție sau achiziționarea de bunuri fără organizarea unei proceduri de atribuire adecvate;
– utilizarea unor criterii restrictive sau utilizarea unor specificații tehnice restrictive sau mărci de fabrică;
– derularea unor achiziții fără asigurarea principiilor de nediscriminare, tratament egal și transparență;
– utilizarea unor factori de evaluare care reprezintă de fapt criterii de calificare/selecție referitoare la capacitatea tehnică și/sau profesională a ofertanților;
– definirea insuficientă a obiectului contractului;
– declararea câșigătoare a unor oferte neconforme;
– nerespectarea regulilor privind evitarea conflictului de interese.

 2) Nerespectarea cerințelor de eligibilitate a cheltuielilor

Curtea de Conturi a detectat o serie de nereguli datorate nerespectării cerințelor de eligibilitate a cheltuielilor pe diferite domenii, altele decât achizițiile publice, pentru a putea fi declarate Comisiei Europene. Suma totală a acestei categorii de nereguli, cumulat pentru cele 7 programe operaționale este de 51,78 mil. lei, ceea ce reprezintă 0,83% din valoarea totală a cheltuielilor declarate în anul 2013 cuprinse în verificări.

Valoarea cea mai mare a cheltuielilor neeligibile, raportat la valoarea eșantionului de audit, s-a înregistrat pentru POSDRU – 8,86% din în totalul cheltuielilor verificate. Toate celelalte programe operaționale au înregistrat cheltuieli neeligibile sub 1%.

 Exemple:

  • În cazul a zece proiecte POSDRU, s-au constatat cheltuieli cu cazarea sau servicii de transport în sumă de 82.000 lei, fără existența unor documente care să ateste realitatea serviciilor prestate și legătura cu activitățile proiectului.
  • Achiziționarea de autoturisme fără a se dovedi vreo legătură cu activitatea proiectului.
  • Un producător de mobilă a obținut finanțare pentru un utilaj industrial de 6 mil. lei, în timp ce se afla în insolvență. Potrivit prevederilor contractului de finanțare, în cazul în care beneficiarul face obiectul unei proceduri de insolvență, contractul de finanțare se consideră reziliat de drept, urmând ca beneficiarul să restituie sumele rambursate până la acel moment.
  • Într-un contract de lucrări în care beneficiare au fost autoritățile publice din Codlea, Moieciu și Rupea, au fost constatate cheltuieli neeligibile de 3,71 mil. lei, ca urmare a efectuării de lucrări pe terenuri proprietate privată și a realizării unor lucrări de investiții care nu au fost prevăzute în aplicația de finanțare aprobată de CE.