19.2 C
București
sâmbătă, 28 mai 2022 - 22:41
No menu items!

Curtea de Conturi: Borza a încasat abuziv peste 1 milion lei din reorganizarea Plafar. Vezi tot scenariul jafului

spot_img

Borza Remus (3)_SZ

Lichidatorul Remus Borza, partenerul de afaceri preferat al statului, a încasat în mod nelegal de la compania Plafar SA suma de 1,008 milioane de lei – onorarii neconfirmate de judecătorul sindic, potrivit raportului anual pe 2012 al Curții de Conturi, obținut de Sursa Zilei.

Borza a încasat acești bani prin intermediul societății Assistance Insolv SPRL, pe care o controlează.

Societatea Națională Plafar SA a intrat în insolvență în 2009 și a terminat procedura de reorganizare în iunie 2012. Compania este controlată de Ministerul Economiei, care deține 51% din acțiuni. La data când a cerut insolvența, acționarul majoritar a cerut ca administrator judiciar să fie Borza.

Remus Borza este unul dintre cei mai mari administratori de active din România, prin procesele de reorganizare pe care le coordonează, chiar dacă presa a semnalat numeroase abuzuri și fraude comise de acesta. Borza a beneficiat însă de simpatia tuturor guvernelor din ultimii ani și a instanțelor care îl desemnează. De exemplu, Guvernul Ponta l-a ales să coordoneze cea mai importantă și bănoasă insolvență – Hidroelectrica, iar Ioana Băsescu are exclusivitate la servicii notariale pentru multe dintre firmele administrate de Borza.

 Curtea de Conturi a semnalat următoarele nereguli la Plafar în 2012:

  • Plăți nelegale, în sumă de 1.008 mii lei, reprezentând onorarii acordate administratorului judiciar în alte condiţii decât cele legale, respectiv fără ca judecătorul sindic să confirme, prin încheiere;
  • Prejudicierea patrimoniului, cu suma de 9,39 milioane lei, ca urmare a majorării capitalului social în alte condiții decât cele legale, în sensul că s-a majorat capitalul social cu valoarea terenurilor pentru care s-au obținut certificate de atestare a dreptului de proprietate, fără a fi reactualizată cu coeficientul de reevaluare stabilit de legislația în vigoare;
  • Administratorul judiciar nu a depus lunar un raport cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitorului, inclusiv remunerațiile de care beneficiază și modul de calcul;
  • Neefectuarea inventarierii patrimoniului la termenele și în condițiile stabilite de lege, respectiv neinventarierea conturilor de activ şi de pasiv și a terenurilor, în baza documentelor care atestă dreptul de proprietate;
  • nerealizarea de venituri, în sumă de 2,84 mil. lei, ca urmare a contractării şi livrării de produse finite (ceaiuri şi siropuri), la un preț mai mic decât prețul înregistrat de societate cu producerea şi comercializarea lor;
  • plăți nelegale pentru servicii de publicitate, în sumă de 0,61 mil. lei, facturate în afara perioadei de valabilitate a contractului şi fără a avea la bază documente care să certifice prestarea acestora;
  • vânzarea a 12 active la valoarea de 12,71 mil. lei, în alte condiții decât cele prevăzute de Legea Insolvenței.

Curtea de Conturi recomandă intrarea în legalitate privind organizarea contabilității, inventarierea patrimoniului, majorarea capitalului social și recuperarea prejudiciilor induse de nemajorarea capitalului social și de plățile făcute abuziv.

Curtea precizează că, împotriva acestei încheieri, SN Plafar SA a formulat o acțiune în instanță. Pe site-ul propriu, societatea lui Borza arată că planul de reorganizare de la Plafar a fost primul din România ”prin care s-au plătit toate creanțele la valoarea nominală”, fără să arate că s-a realizat exclusiv prin vânzarea de active.

Vlad Bârleanu