6.1 C
București
luni, 25 octombrie 2021 - 8:22

CSM îi cere lui Sorin Grindeanu egalizarea salarială a judecătorilor și procurorilor

spot_img

Consiliul Superior al Magistraturii a transmis prim-ministrului Sorin Grindeanu o scrisoare deschisă prin care îi cere să țină cont de egalitatea dintre procurori și judecători la adoptarea legii privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

„Consiliul Superior al Magistraturii apreciază cooperarea interinstituţională drept esenţială pentru eficientizarea şi asigurarea unui înalt nivel de independenţă şi de transparenţă a sistemului judiciar, acesta reprezentând un domeniu ce presupune efortul comun al tuturor puterilor statului, în limitele atribuţiilor ce le sunt conferite de Constituţie şi celelalte acte normative.

În arhitectura instituţională a României, Consiliul Superior al Magistraturii are rolul fundamental, consfinţit în art. 133 alin. 1 din Constituţie, de garant al independenţei justiţiei. În această calitate şi în conformitate cu atribuţiile ce îi revin din prevederile legale în materie, Consiliul Superior al Magistraturii poartă responsabilitatea pentru organizarea şi funcţionarea normală a Justiţiei, ca serviciu public.

Consiliul Superior al Magistraturii are îndatorirea de a se implica activ în aspectele care privesc autoritatea judecătorească, în strictă conformitate cu litera şi spiritul actelor normative care guvernează Justiţia română şi în directă conlucrare cu celelalte puteri ale statului de drept.

În calitate de garant al independenţei justiţiei şi de reprezentant al autorităţii judecătoreşti, Consiliul Superior al Magistraturii manifestă preocupare faţă de demersul normativ concretizat în adoptarea de către Senatul României, în calitate de primă Cameră sesizată, a propunerii legislative Lege-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, care a fost transmisă spre adoptare Camerei Deputaţilor.

Secţia pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, în acord cu cele exprimate de Plenul Consiliului în şedinţa din data de 25 aprilie 2017, consideră că demersul normativ menţionat trebuie să se desfăşoare în conformitate cu statutul constituţional al procurorilor şi cu principiul egalităţii în drepturi, prevăzut de art. 16 din Constituţia României.

Secţia pentru procurori a luat act de faptul că, în forma adoptată de Senat, actul normativ induce un tratament discriminatoriu aplicat magistraţilor şi contravine jurisprudenţei constante a Curţii Constituţionale. Astfel prin Deciziile nr. 886/2006 si 8/2010, Curtea a reţinut identitatea statutului constituţional al procurorilor şi judecătorilor şi a statuat că, în aplicarea acestui principiu, legiuitorul a stabilit norme identice aplicabile funcţiilor de procuror şi judecător în ceea ce priveşte admiterea în magistratură, formarea profesională, numirea în funcţie, accesul procurorilor în funcţia de judecător şi al judecătorilor în funcţia de procuror, îndatoririle, incompatibilităţile şi răspunderea juridică a judecătorilor şi procurorilor.

În procedura de adoptare a propunerii legislative menţionate, Senatul României nu și-a  însușit propunerile formulate de Consiliul Superior al Magistraturii, în sensul egalizării salariale a judecătorilor şi procurorilor, deşi acestea au fost preluate de Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări a Senatului, avizul transmis de această Comisie având valenţele unui aviz de legalitate cu privire la actul normativ în discuţie.

Secţia pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii îşi manifestă expres disponibilitatea implicării active în dialogul ce trebuie să însoţească demersul legislativ şi afirmă încă o dată interesul de a participa la o dezbatere reală și argumentată constituțional.

În acest sens vă adresăm rugămintea de a întreprinde demersurile necesare pentru valorificarea, în procedura de adoptare a propunerii legislative Lege-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, a principiilor ce stau la baza independenţei justiţiei şi implicit, a stabilității și egalității salariale a  magistraților – judecători şi procurori – conform acelorași principii constituționale”.

Andrei Tudor