3.3 C
București
miercuri, 19 ianuarie 2022 - 19:44
No menu items!

Comisia Nana va prezenta raportul Parlamentului

spot_img

nana

Senatorul Mihai Fifor, preşedintele Comisiei de anchetă privind terenurile achiziționate de Ioana Băsescu în comuna Nana (județul Călărași) a precizat joi că, deşi s-a încercat blocarea activităţii acestei comisii, raportul va fi prezentat în scurt timp în plenul Parlamentului. El a adăugat că nu va răspunde “jignirilor” fiicei președintelui.

Deşi s-a încercat blocarea activităţii acestei comisii parlamentare de anchetă, Raportul va fi prezentat în scurt timp, în plenul Parlamentului României. Rămâne de notorietate faptul că fostul consilier prezidenţial Adrian Rădulescu, cel care s-a implicat direct în această tranzacţie, potrivit propriilor declaraţii şi a mărturiei persoanelor audiate, s-a sustras audierii, dovedind că are ceva de ascuns opiniei publice. De asemenea, administratorii şi avocata firmei Berfige, cea care a comasat terenul şi l-a vândut cumpărătorului Băsescu Ioana, au dovedit, prin neprezentare la audieri, că nu doresc aflarea adevărului.

Mihai Fifor

președinte Comisia parlamentară de anchetă, comunicat de presă

Senatorul a mai arătat că nu va răspunde “la jignirile şi acuzaţiile nefondate ale cumpărătorului Băsescu Ioana la adresa membrilor Comisiei de anchetă“.

Noi rămânem în planul argumentelor logice şi juridice. Preocuparea noastră este finalizarea Raportului şi nu întreţinerea unor polemici în spaţiul public“, mai menţionează Mihai Fifor.

Împroprietăriri ilegale

În comunicatul de presă se mai precizează că, din verificările făcute cu privire la reconstituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor agricole situate în extravilanul comunei Nana, judeţul Călăraşi, a rezultat faptul că, în perioada 2005-2010, Comisia locală de fond funciar Nana, judeţul Călăraşi, a aprobat cereri de reconstituire a dreptului de proprietate pentru persoane care nu erau îndreptăţite, potrivit legii, la astfel de reconstituiri, şi anume: Niculae Drăgana, Popa Maria, Ştolea Elisabeta, Vasilescu Alexandru, Ştolea Ion, Lungu Daniela, Savu Gherghina, Neagu Marius-Gelu (2 cereri), Moise Stanca, Tudorache Nicolae.

În baza acestor cereri, a fost reconstituit dreptul de proprietate pentru o suprafaţă totală de 59,76 ha în favoarea unor persoane care nu au avut teren în proprietate predat la cooperativa agricolă de producţie ori la stat sau care nu au moştenit asemenea terenuri”, se arată în comunicatul de presă, care mai menţionează faptul că, urmare a validării, de către Comisia judeţeană de fond funciar Călăraşi a propunerilor Comisiei locale de fond funciar Nana, au fost emise 11 titluri de proprietate, pentru o suprafaţă totală de 59,76 ha, cu încălcarea dispoziţiilor legale, pentru care legea prevede sancţiunea nulităţii absolute, întrucât nu s-a făcut dovada calităţii de persoane îndreptăţite.

Astfel, în conformitate cu dispoziţiile art. III alin. (1) lit. a) pct. i) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt lovite de nulitate absolută, potrivit dispoziţiilor legislaţiei civile, aplicabile la data încheierii actului juridic, actele de reconstituire sau de constituire a dreptului de proprietate, emise cu încălcarea dispoziţiilor legilor fondului funciar, în favoarea persoanelor fizice care nu erau îndreptăţite, potrivit legii, la astfel de reconstituiri sau constituiri, cum ar fi actele de reconstituire în favoarea unor persoane care nu au avut niciodată teren în proprietate, predat la cooperativa agricolă de producţie ori la stat sau care nu au moştenit asemenea terenuri, se afirmă în același comunicat de presă.

Dispoziţiile art. III alin. (2) din Legea nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare, prevăd faptul că nulitatea poate fi invocată de primar, prefect, Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor şi de alte persoane care justifică un Interes legitim, iar soluţionarea cererilor este de competenţa instanţelor judecătoreşti de drept comun. De asemenea, potrivit art. III alin. (24) din acelaşi act normativ, «în cazul unor înstrăinări succesive ale terenurilor, cel care a vândut terenul pe baza titlului constatat nul este obligat să remită preţul actualizat fostului proprietar rămas fără teren»“, mai menţionează sursa citată.

Societatea Berfige SRL – inactivă la momentul tranzacției. Contractul cu Ioana Băsescu, lovit de nulitate

Comisia de anchetă explică şi situaţia creată de faptul că firma Berfige SRL era de 13 luni declarată inactivă de către Fisc, la momentul vânzării terenului către cumpărătorul Ioana Băsescu, arătând că, urmare a modificărilor introduse prin Ordonanţa Guvernului nr.29/2011, referitor la contribuabilii declaraţi inactivi s-a realizat descentralizarea activităţii de declarare/reactivare a contribuabililor inactivi prin declararea acestora de catre organul fiscal pe baza unei decizii comunicate contribuabilului și prin inscrierea, în termen de cel mult trei zile de la data comunicarii deciziei, în Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi, aflat pe portalul ANAF, sporind dinamicitatea acestui proces.

“Până la intrarea în vigoare a noilor reglementări declararea/reactivarea contribuabililor inactivi se realiza doar pe baza ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, pentru aprobarea listei contribuabililor declaraţi inactivi. Firma Berfige se încadrează la următorul articol al situaţiilor în care contribuabilii sunt declaraţi inactivi: a) nu îşi îndeplinesc, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligaţie declarativă prevăzută de lege (obligaţia de a depune formularele: 100, 112,1 01, 300, 301, 390, 394)”, precizează Fifor.

Potrivit preşedintelui comisiei parlamentare de anchetă, “autorităţile fiscale nu vor lua în considerare o tranzacţie efectuată de un contribuabil declarat inactiv, cu excepţia livrărilor de bunuri efectuate în cadrul procedurii de executare silită“.

“De asemenea, nu sunt luate în considerare de autorităţile fiscale tranzacţiile efectuate cu un contribuabil declarat inactiv, cu excepţia achiziţiilor de bunuri efectuate în cadrul procedurii de executare silită. Cheltuielile înregistrate în evidenţa contabilă, care au la bază un document emis de un contribuabil inactiv, nu sunt considerate cheltuieli deductibile. Contribuabililor declaraţi inactivi li se anulează, din oficiu, înregistrarea în scopuri de TVA, începând cu data de întâi a lunii următoare comunicării deciziei de declarare în inactivitate”, se arată în comunicatul de presă.

Potrivit lui Fifor, “persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA, datorită declarării inactivităţii fiscale, au obligaţia să solicite organului fiscal competent, în cazul reactivării, înregistrarea în scopuri de TVA“.

“Data înregistrării în scopuri de TVA se consideră valabilă începând cu data reactivării. Organul fiscal competent va radia din oficiu din Registrul operatorilor intracomunitari persoanele impozabile şi persoanele juridice neimpozabile care figurează în lista contribuabililor declaraţi inactivi potrivit legii. Pe perioada de inactivitate, activele corporale fixe sunt considerate ca fiind alocate unei activităţi fără drept de deducere, şi necesită ajustarea taxei pe valoare adăugată conform art. 148 şi art.149 din Codul fiscal pentru valoarea rămasă neamortizată. Data producerii efectelor faţă de contribuabil şi faţă de terţi Declararea contribuabililor inactivi se face cu data comunicării deciziei de declarare în inactivitate. Decizia de declarare în inactivitate produce efecte fata de terţi de la data înscrierii in Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi”, mai explică senatorul.

Preşedintele Comisiei de anchetă afirmă că, “pe perioada cât contribuabilii sunt declaraţi inactivi le sunt aplicabile procedurile de administrare referitoare la declararea, stabilirea, verificarea şi colectarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat“.

“Declararea contribuabililor inactivi şi reactivarea acestora prin Ordinul nr.3347 din 20 octombrie 2011, a fost aprobată Procedura privind declararea contribuabililor inactivi potrivit art. 78^1 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală, publicat în Monitorul Oficial nr. 754 din 26 octombrie 2011. Conform acestei proceduri, organul fiscal va trimite notificări contribuabililor vizaţi prin care îi anunţă că sunt pasibili de a fi declaraţi inactivi. Din acest moment, firmele au 15 zile pentru a-şi îndeplini obligaţiile declarative, ceea ce ar echivala cu scoaterea de pe lista contribuabililor care urmeaza să fie declaraţi inactivi. Dacă însă contribuabilii nu vor îndeplini obligaţiile declarative, organul fiscal întocmeşte o decizie de declarare în inactivitate, comunicată contribuabilului şi înscrisă, în termen de cel mult trei zile de la data comunicării deciziei, în Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi, aflat pe portalul ANAF”, se menţionează în comunicatul comisiei de anchetă.

În același comunicat de presă se mai arată faptul că “persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA, datorită declarării inactivităţii fiscale, au obligaţia să solicite organului fiscal competent, în cazul reactivării, înregistrarea în scopuri de TVA. Data înregistrării în scopuri de TVA se consideră valabilă începând cu data reactivării”.

R.D.