Comisia Europeană a rambursat României peste 454 mil. €

Comisia Europeană a transferat joi României suma de 454,061 milioane de euro, reprezentând rambursarea de fonduri solicitate prin cererile de plată intermediare transmise de Autorităţile de Management aflate în coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene (MDRAPFE).

Potrivit unui comunicat al MDRAPFE, sumele rambursate au fost pentru:

– Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM), din Fondul de Coeziune (FC) – 338,030 milioane de euro, iar din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) – 101,652 milioane de euro;

– Programul Operaţional Asistenţă Tehnică (POAT), din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) – 12,065 milioane de euro

– Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA), din Fondul Social European (FSE) – 2,315 milioane de euro.

Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014 – 2020 este al doilea program ca mărime din UE, cu o alocare de aproximativ 12 miliarde de euro pentru sectoarele de transport, mediu şi energie.

Programul Operaţional Asistenţă Tehnică (POAT) reprezintă unul dintre programele operaţionale cu finanţare din Fondurile Europene Structurale şi de Investiţii (FESI) de care va beneficia România în baza Acordului de Parteneriat cu Uniunea Europeană în perioada de programare 2014 – 2020, în cadrul Obiectivului Coeziune.

Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) finanţează proiecte ale administraţiei publice care urmăresc crearea unei administraţii moderne și eficiente, contribuind la implementarea măsurilor de reformă şi la atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020.

T.S.

NICIUN COMENTARIU