Codul Penal se modifică din nou. Ce a decis Curtea Constituțională

Curtea Constituțională a României (CCR) a decis, joi, să admită excepţia de neconstituţionalitate privind neglijenţa în serviciu. Judecătorii constituționali au stabilit că prin sintagma „îndeplinirea ei defectuoasă” din cuprinsul articolelor referitoare la această faptă se înţelege „îndeplinirea prin încălcarea legii”.

“În urma deliberărilor, Curtea Constituţională, cu unanimitate de voturi, a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că dispoziţiile art.249 alin.(1) din Codul penal din 1969 şi ale art.298 din noul Cod penal sunt constituţionale în măsura în care prin sintagma <<îndeplinirea ei defectuoasă>> din cuprinsul acestora se înţelege <<îndeplinirea prin încălcarea legii>>”, a transmis, joi, CCR.

Curtea a luat în calcul decizia de anul trecut privind abuzul în serviciu, în care s-a stabilit că prevederile articolelor sunt constituţionale în măsura în care prin sintagma “îndeplineşte în mod defectuos” din cuprinsul acestora se înţelege “îndeplineşte prin încălcarea legii”.

“Curtea a reţinut că defectuozitatea îndeplinirii unui act trebuie stabilită numai prin raportare la legea în domeniu. (…)Curtea a reţinut că reglementarea în vigoare a infracţiunii de neglijenţă în serviciu permite încadrarea în conţinutul său a oricărei fapte săvârşite din culpă, dacă s-a adus o atingere minimă drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice.În aceste condiţii, Curtea a statuat cu privire la necesitatea complinirii de către legiuitor a omisiunii legislative constatate, sub aspectul valorii pagubei sau intensităţii/gravităţii vătămării drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice în vederea asigurării clarităţii şi previzibilităţii normei penale examinate”, mai arată judecătorii CCR.

Articolele criticate sunt: 249 alin.(1) din Codul penal din 1969 (“Încălcarea din culpă, de către un funcţionar public, a unei îndatoriri de serviciu, prin neîndeplinirea acesteia sau prin îndeplinirea ei defectuoasă, dacă s-a cauzat o tulburare însemnată bunului mers al unui organ sau al unei instituţii de stat ori al unei alte unităţi din cele la care se referă art.145 sau o pagubă patrimoniului acesteia ori o vătămare importantă intereselor legale ale unei persoane, se pedepseşte cu închisoare de la o lună la 2 ani sau cu amendă”) şi 298 din noul Cod penal (“Încălcarea din culpă de către un funcţionar public a unei îndatoriri de serviciu, prin neîndeplinirea acesteia sau prin îndeplinirea ei defectuoasă, dacă prin aceasta se cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă”).

R.D.

 

NICIUN COMENTARIU