Câștigul salarial mediu nominal net, în creștere cu 1% în aprilie. Care este domeniul cu cele mai mari salarii

De azi crește salariul minim la 750 de lei, iar punctul de pensie cu patru procente
jurnalul

Câștigul salarial mediu nominal net s-a situat în aprilie la 2.366 lei, în creștere cu 1% față de luna precedentă, respectiv cu 24 lei, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică (INS).

Valorile cele mai mari s-au înregistrat în activități de servicii în tehnologia informației, inclusiv activități de servicii informatice (5.968 lei), iar cele mai mici în hoteluri și restaurante (1.395 de lei).

La nivel brut, câștigul salarial mediu nominal a fost în aprilie de 3.291 lei, cu 1,1% mai mare decât în martie 2017.

În aprilie 2017, în majoritatea activităților din sectorul economic, nivelul câștigului salarial mediu net a fost mai mare decât în luna precedentă ca urmare a acordării primelor ocazionale (inclusiv prime trimestriale, anuale, pentru performanțe deosebite ori pentru sărbătorile de Paște), drepturilor în natură și ajutoarelor bănești, plății sumelor din profitul net și din alte fonduri (inclusiv tichete de masă și tichete cadou).

De asemenea, câștigurile salariale medii nete din luna aprilie au fost mai mari comparativ cu luna precedentă ca urmare a realizărilor de producții ori încasărilor mai mari (funcție de contracte/proiecte).

Cele mai semnificative creșteri ale câștigului salarial mediu net s-au înregistrat după cum urmează:

  • cu 17,1% în activități auxiliare intermedierilor financiare (inclusiv activități de asigurare și fonduri de pensii), respectiv cu 13,7% în intermedieri financiare (cu excepția activităților de asigurări și ale fondurilor de pensii);
  • între 9% și 13% în producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, extracția cărbunelui superior și inferior, colectarea și epurarea apelor uzate, depozitare și activități auxiliare pentru transport;
  • între 3,5% și 7% în transporturi pe apă, silvicultură și exploatare forestieră (inclusiv pescuit și acvacultură), activități de poștă și de curier, fabricarea altor mijloace de transport, fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor, fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie, activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune, cercetare-dezvoltare.

Scăderi ale câștigului salarial mediu net față de luna precedentă s-au înregistrat în unele activități din sectorul economic, ca urmare a nerealizărilor de producții ori încasărilor mai mici (funcție de contracte/proiecte), a acordării de premii ocazionale, sume din profitul net și din alte fonduri în luna precedentă.

Cele mai semnificative scăderi ale câștigului salarial mediu net s-au înregistrat astfel:

  • cu 18,9% în extracția petrolului brut și a gazelor naturale, respectiv cu 12,6% în fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice;
  • între 5,5% și 7,5% în fabricarea produselor din tutun, extracția minereurilor metalifere, fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice;
  • între 3% și 4% în tăbăcirea și finisarea pieilor, fabricarea de mobilă, industria metalurgică, fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice.

În comparație cu aprilie 2016, în aprilie 2017 câștigul salarial mediu nominal net a crescut cu 13,4%. Indicele câștigului salarial real față de aceeași perioadă a anului precedent a fost de 112,7%.

T.S.

NICIUN COMENTARIU