27 C
București
miercuri, 27 septembrie 2023 - 15:07
No menu items!

Cardul de sănătate este valabil 7 ani

spot_img

Guvernul a adoptat o hotărâre prin care se prelungește de la 5 la 7 ani termenul de valabilitate a cardurilor naționale de sănătate emise până la data de 31 iulie 2018 și reglementează aceeași durată de valabilitate pentru toate cardurile emise după data respectivă.

Decizia este posibilă deoarece certificatele digitale înscrise pe cipurile cardurilor naționale de sănătate au o valabilitate de 7 ani, ceea ce va permite Platformei Informatice a Asigurărilor de Sănătate să recunoască valabilitatea cardurilor pentru un interval de încă doi ani după termenul inscripționat pe suprafața de plastic a documentelor emise anterior datei de 31 iulie 2018.

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate susţine că măsura va permite o economie de circa 270 milioane lei, prin degrevarea bugetului de stat de cheltuielile aferente tipăririi a aproximativ 14,2 milioane de carduri noi în perioada anilor 2018–2019. Fondurile respective urmează să fie direcționate spre alte cheltuieli din domeniul sănătății publice. Prin același act normativ se prorogă până la 1 ianuarie 2019 termenele prevăzute la art. 74 lit. n) și art. 152 lit. l), precum și cele coroborate, din HG 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019.

„Termenul de valabilitate a cardului naţional este de 7 ani de la data emiterii. Termenul de valabilitate a cardurilor naționale emise până la data de 31 iulie 2018 este de 7 ani de la data emiterii”, se menţionează în proiect, unde se precizează și că pentru acele carduri emise înainte de 31 decembrie 2012 se va considera că cei șapte ani de valabilitate se calculează de la 1 ianuarie 2013. Măsura a fost adoptată deoarece se impune un interval suplimentar de pregătire a Platformei Informatice a Asigurărilor de Sănătate pentru testarea și implementarea soluțiilor informatice care să asigure funcționalitatea optimă a noilor prevederi ale contractului-cadru.

Un milion de carduri ar fi expirat în 2018

Conform autorităților sanitare, în acest an vor expira aproape un milion de carduri de sănătate, deținătorii acestora nemaiputând beneficia, după expirarea acestuia, de servicii medicale în sistemul național de sănătate. În plus, s-ar fi ajuns în situația în care unii asigurați să nu primească la timp noul card și să fie lipsiți astfel de unele servicii medicale la care ar fi avut dreptul.

Cardul național de sănătate a fost introdus pentru a face mai transparentă și mai eficientă utilizarea fondurilor din sistemul de asigurări sociale de sănătate și reprezintă un instrument prin care se pot confirma și verifica serviciile primite de asigurați. Cardul de sănătate conține doar datele de identificare ale asiguratului, dar, la cererea deținătorului, pe acesta se pot inscripționa și date medicale. Concret, cardul de sănătate are informaţii specifice precum: numele și prenumele asiguratului, codul unic de identificare în sistemul de asigurări sociale de sănătate, numărul de identificare al cardului, data nașterii și termenul de valabilitate al cardului.

Pentru situaţiile în care persoanelor asigurate în vârstă de peste 18 ani nu li s-a emis cardul naţional de sănătate, acestea fac dovada calităţii de asigurat pe baza documentelor în vigoare, respectiv verificarea în sistemul asigurărilor, pe site-ul Casei de asigurări de care aparţin, până la data la care asiguratul intră în posesia cardului, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data emiterii acestuia.  

Începând cu anul 2015, românii asigurați au nevoie, pentru a putea beneficia de consultații și tratamente medicale sau de rețete compensate, de un card de sănătate valabil. Nici un card de sănătate nu va expira mai devreme de 1 ianuarie 2020.

Alex Militaru