17.5 C
București
duminică, 1 octombrie 2023 - 5:11
No menu items!

Când începe școala în septembrie. Modulele cu perioadele de vacanță ale anului școlar 2023-2024

spot_img

Chiar dacă acum este grevă în Învățământ, ministerul Educației a publicat, în Monitorul Oficial, anul școlar 2023-2024, cu toate cele cinci module și perioade de vacanță. Astfel, anul școlar 2023-2024 începe pe 11 septembrie și are o durată de 36 de săptămâni.

În anul școlar 2023-2024, „Școala altfel” și „Săptămâna verde” vor avea loc în perioada 11 septembrie 2023 – 26 aprilie 2024, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unității de învățământ.

Cursuri anul școlar 2023—2024:

  1. Luni, 11 septembrie 2023 – vineri, 27 octombrie 2023;
  2. Luni, 6 noiembrie 2023 – vineri, 22 decembrie 2023;
  3. Luni, 8 ianuarie 2024 – vineri, 9 februarie 2024, respectiv vineri, 16 februarie 2024, sau vineri, 23 februarie 2024, după caz, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în urma consultărilor cu beneficiarii primari ai educației, cu părinții/reprezentanții legali ai acestora și cu cadrele didactice, realizate la nivelul unităților de învățământ;
  4. Luni, 19 februarie 2024, respectiv luni, 26 februarie 2024, sau luni, 4 martie 2024, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, după caz – vineri, 26 aprilie 2024;
  5. Miercuri, 8 mai 2024 – vineri, 21 iunie 2024.

Intervale de vacanță anul școlar 2023—2024:

  1. Sâmbătă, 28 octombrie 2023 – duminică, 5 noiembrie 2023;
  2. Sâmbătă, 23 decembrie 2023 – duminică, 7 ianuarie 2024;
  3. Perioada 12 februarie – 3 martie 2024 -o săptămână, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București;
  4. Sâmbătă, 27 aprilie 2024 – marți, 7 mai 2024;
  5. Sâmbătă, 22 iunie 2024 – duminică, 8 septembrie 2024.

Există și o serie de excepție în noul an școlar:

Art. 1.- „(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), se stabilesc următoarele:

a) pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă, anul școlar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 7 iunie 2024;

b) pentru clasa a VIII-a, anul școlar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 14 iunie 2024;

c) pentru clasele din învățământul liceal — filiera tehnologică, cu excepția claselor prevăzute la lit. a), și pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar are o durată de 37 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 28 iunie 2024;

d) pentru clasele din învățământul postliceal, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învățământ în vigoare.”

„Școala altfel” și „Săptămâna verde”

Spre deosebire de acest an școlar, „Școala altfel” și „Săptămâna verde” se vor desfășura în perioada 11 septembrie 2023-26 aprilie 2024, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare, la decizia școlii, în module diferite.

Art. 4. — (1) Programul național „Școala altfel” și Programul „Săptămâna verde” se desfășoară în perioada 11 septembrie 2023—26 aprilie 2024, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unității de învățământ. Derularea celor două programe se planifică în intervale de cursuri diferite.

(2) La clasele din învățământul liceal — filiera tehnologică și din învățământul profesional, în perioadele dedicate programelor „Școala altfel” și „Săptămâna verde”, se organizează activități de instruire practică urmărind și scopul acestor programe.

(3) La clasele din învățământul postliceal, în perioadele dedicate programelor „Școala altfel” și „Săptămâna verde”, se organizează activități de instruire practică.