Blestemul de mamă / VIDEO

Ferească Dumnezeu să vă scape din gură vorbe rele asupra copiilor voştri, că blestemul se lipeşte ca ceara şi asupra soţilor voştri, şi asupra fiicelor voastre. Feriţi-vă de blestem ca de foc!

Noi foarte uşor blestemăm. Şi pe sine ne blestemăm.
Mama care blesteamă e o smintită! Nu-şi dă seama că totul se prinde şi se răsfrânge asupra copiilor! Feriţi-vă de orice!
Preotul trebuie să fie veşnic izvor de binecuvântare.
Antonie Plămădeală, marele cărturar al bisericii, întrebat într-o discuţie spirituală, în timp ce vorbea cu Părintele Cleopa, a zis aşa:
– Ca arhiereu de cândva, ţineţi minte Prea Sfinţite Mitropolit, ţineţi minte să fi pus cuiva vreun blestem?
– N-am blestemat în viaţa mea! Doar am dezlegat, pentru că Dumnezeu această putere mi-a dat, să curăţ de păcat, nu să leg cu păcat!
Şi într-adevăr a fost o formulă demnă de un mitropolit demn.
Noi foarte uşor, la orice nerv, aruncăm cu vorbe: Să-ţi sară…, să crape…., să-ţi iasă…., să ajungi… Bine, noi, când facem asemenea remarci, ne simţim foarte curaţi şi drepţi înaintea lui Dumnezeu! Deci, nu ne putem permite acest abuz!
***
Apostolii au puterea episcopală purtătoare de Duh Sfânt prin punerea mâinilor!
Şi iată ce putere le dă IisusHristos: “Cărora veţi ierta păcatele, le vor fi iertate şi cărora le veţi ţine, vor fi ţinute.” Dumnezeu ştiind slăbiciunile oamenilor, pentru că a trăit între ei ca om, cu afectele şi cu neputinţele lor – “Nepuţintele noastre le-a luat şi bolile noastre le-a purtat!“, ca să înţelegem noi că Iisus Hristos a fost om cu adevărat, a lăsat ca această taină a dezlegării de păcate să rămână în veacul veacului. Şi-a dat seama că un om dezlegat doar o dată de păcat, are iar cădere.
Care sunt cele trei forme de a ţine păcatele?
Legătura preoţească, legătura arhierească şi blestemul de mamă!

NICIUN COMENTARIU