-1.2 C
București
joi, 27 ianuarie 2022 - 2:38
No menu items!

Birourile de evidenţă a persoanelor vor elibera acte de identitate și în ziua alegerilor

spot_img

Serviciile de evidenţă a persoanelor eliberează acte de identitate sâmbătă, de la ora 8.00 până la ora 16.00, iar duminică, de ziua alegerilor parlamentare, de la ora 8.00 până la ora 21.00, informează Ministerul Administraţiei şi Internelor (MAI).

Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, a dispus măsuri pentru asigurarea stării de legalitate a cetăţenilor în vederea participării la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat.

Astfel, serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor au luat măsuri care să faciliteze obţinerea, în mod operativ, a cărţilor de identitate de către persoanele care vor să participe la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat, dar nu deţin documente valabile, după cum urmează:

 • intensificarea deplasărilor cu staţia mobilă ori cu aparatele foto digitale din dotare, în localităţile aflate la distanţe mari faţă de sediile serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor pentru preluarea imaginilor şi a cererilor însoţite de documentele necesare punerii în legalitate a cetăţenilor cu acte de identitate
 • eliberarea actelor de identitate, în mod special celor care nu deţin astfel de documente ori deţin acte de identitate cu termen de valabilitate expirat
 • soluţionarea cazurilor particulare ale solicitanţilor care nu îndeplinesc condiţiile necesare eliberării cărţii de identitate prin eliberarea unor cărţi de identitate provizorii
 • intensificarea activităţilor de actualizare a bazelor de date cu toate informaţiile privind modificările intervenite în statutul civil al persoanelor (schimbări de nume, decese etc.), domiciliul sau reşedinţa acestora, pierderea/redobândirea drepturilor electorale şi corectării tuturor erorilor din bazele de date
 • adaptarea programului de lucru cu publicul, astfel încât să fie rezolvate în mod operativ solicitările privind eliberarea documentelor de identitate

 Concret, a fost extins programul în săptămâna premergătoare desfăşurării alegerilor, respectiv de la 8.00, până la ora 16.00, sâmbătă, 8 decembrie 2012, iar de la 8.00 – până la 21.00, duminică, 9 decembrie.

  Eliberarea unei noi cărţi de identitate se face pe baza următoarelor documente, pe care solicitantul le depune la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor, pe raza căruia are domiciliul sau reşedinţa:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate; actul de identitate şi cartea de alegător, dacă este cazul; certificatul de naştere, original şi copie
 • certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original şi copie
 • hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă sau certificatul de divorţ, după caz, original şi copie; certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie
 • certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz, original şi copie
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie; chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (şapte lei)
 • timbru fiscal sau chitanţa cu care face dovada achitării, în condiţiile legii, a taxei extrajudiciare de timbru (în valoare de patru lei)

În cazul modificării numelui şi/sau prenumelui titularului, prenumelui părinţilor, a datei ori a locului de naştere, precum şi în situaţia schimbării sexului, se prezintă şi hotărârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau, după caz, actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de stare civilă.

În situaţia în care solicitantul nu posedă toate documentele necesare eliberării unei cărţi de identitate, acestuia i se eliberează o carte de identitate provizorie, pe baza următoarelor documente:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate
 • documentele pe care solicitantul le poate prezenta, din categoria celor cu care, potrivit legii, se poate face dovada numelui de familie şi a prenumelui, a datei de naştere, a stării civile, a cetăţeniei române, a adresei de domiciliu/adresei de reşedinţa, original şi copie;
 • trei fotografii mărimea 3×4 cm cu bandă albă de 7 mm. la bază
 • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorii – un leu; timbru fiscal/ chitanţa reprezentând contravaloarea taxei de timbru – patru lei

O.D.