9.8 C
București
miercuri, 20 octombrie 2021 - 0:11

Bacalaureatul a început luni cu proba orală la limba română. 187.898 de elevi sunt înscrişi la examen

spot_img

Bacalaureatul a început luni cu proba orala la limba română

Bacalaureatul 2013 a început luni cu proba orală la limba română, iar ultima probă este programată pe 5 iulie, anul acesta fiind înscrişi la examen 187.898 de elevi, dintre care 147.830 din promoţia actuală.

Potrivit Ministerului Educației, prima sesiune a examenului naţional de bacalaureat a început luni, cu evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba şi literatura română (proba A). Proba se va desfăşura în intervalul 10 – 12 iunie şi va fi urmată de evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (proba B) – croată, maghiară, germană, sârbă, slovacă, turcă şi ucraineană -, programată între 12 şi 14 iunie 2013.

În intervalul 17 – 21 iunie va fi susţinută proba D – evaluarea competenţelor digitale, iar proba orală la o limbă de circulaţie internaţională (proba C) este programată între 25 şi 28 iunie.

Probele scrise vor fi susţinute după cum urmează: 1 iulie – limba şi literatura română, 2 iulie – limba şi literatura maternă, 3 iulie – proba obligatorie a profilului şi 5 iulie – proba la alegere a profilului şi specializării. Rezultatele vor fi afişate pe 8 iulie, până la ora 12.00. Contestațiile vor putea fi depuse în aceeaşi zi, până la ora 16.00. După rezolvarea constestaţiilor, se vor afişa rezultatele finale, în data de 12 iulie.

Un elev care nu se prezintă la probele orale poate participa la probele scrise, însă nu poate promova examenul de bacalaureat. Subiectele pentru probele de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, respectiv în limba maternă, au fost elaborate de către Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE). Subiectele cuprind texte literare şi non-literare, funcţionale şi non-funcţionale, precum şi itemi corespunzători descriptorilor de competenţe din programele pentru bacalaureat. Subiectele au un grad de complexitate care să permită tratarea lor integrală în maximum 10 – 15 minute.

Atât la proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română/ limba maternă, cât şi la proba orală de evaluare a competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată în liceu, candidaţii intră în sala de examen în ordinea afişată, respectându-se criteriul alfabetic şi ora prevăzută pentru fiecare grupă.

Ca pocedură, candidatul extrage un bilet şi primeşte hârtie ştampilată pentru ciornă. Pentru elaborarea răspunsurilor, fiecărui candidat i se acordă câte 15 minute pentru pregătirea răspunsurilor, iar pentru susţinerea acestora în faţa comisiei, câte 10 – 15 minute.

Este strict interzis accesul candidaţilor cu orice tip de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul/comunicare. Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea din examen a candidatului de către preşedintele comisiei de examen, indiferent dacă materialele în cauză au fost folosite sau nu.

Rezultatul obţinut de fiecare candidat la proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, respectiv în limba maternă nu se exprimă prin note sau prin calificativ admis/respins, ci prin stabilirea nivelului de competenţă corespunzător grilei aprobate la nivel naţional, disponibilă pe http://www.subiecte2013.edu.ro.

Nivelul de competenţă lingvistică de comunicare orală în limba română, respectiv în limba maternă se stabileşte de comun acord de către cei doi profesori examinatori, în conformitate cu descriptorii din programele de bacalaureat şi cu grila cuprinsă în procedurile elaborate şi transmise de CNEE.

Pentru susţinerea examenului naţional de bacalaureat în sesiunea iunie – iulie 2013 s-au înscris 187.898 elevi, repartizaţi în 585 de centre de examen. Dintre aceştia, 147.830 sunt din promoţia actuală, iar 40.068, din promoţii anterioare.

În timp ce numărul elevilor înscrişi la bacalaureat în anul terminării clasei a XII-a este mai mic decât cele din ultimii nouă ani, numărul celor din promoţiile anterioare le depăşeşte pe cele înregistrate din 2004 până în prezent, cu excepţia numărului de elevi din 2012 care au susţinut examenul mai târziu – 44.921.

Andrei Tudor