ASF a publicat clasamentul celor mai reclamate societăți de asigurări. Topul țeparilor în 2014

 Cele mai numeroase fraude sunt întârzierea plăților și stabilirea unor despăgubiri mai mici

auto asigurari

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a transmis că a primit, anul trecut, 21.349 de petiții, dintre care 92,88% au fost înregistrate în sectorul asigurărilor-reasigurărilor (19.828), 4,41% în sectorul pensiilor private (941), iar 2,72% în sectorul instrumentelor și investițiilor financiare (580).

Din totalul petițiilor din asigurări, au fost soluționate 12.696 de petiții transmise de către asigurați/păgubiți. Această cifră reprezintă 1,5% din numărul total de daune avizate de către asigurători (847.296) și 0,08% din numărul total al contractelor de asigurare aflate în vigoare la sfârșitul anului 2014 (15,26 milioane).

Aspectul cel mai des reclamat de către petenți în anul 2014 a fost neplata/plata parțială a despăgubirilor/valorilor de răscumpărare solicitate de către asigurați sau păgubiți (12.073 de cazuri). Alte aspecte sesizate au fost solicitări de recalculare a valorii despăgubirilor, respectiv nerespectarea condițiilor contractuale sau normelor RCA.

Din cele 12.073 petiții prin care s-a reclamat neplata despăgubirilor au fost soluționate favorabil petenților 8.995 cazuri, reprezentând 75% din total, după cum urmează: prin plata integrală (64% din total) sau plata parțială (11% din total) a despăgubirilor solicitate.

Societățile City Insurance SA și Allianz-Țiriac SA au înregistrat creșteri ale numărului de petiții, cu 36,58%, respectiv 22,37%, iar celelalte societăți de asigurare au înregistrat scăderi ale petițiilor. În perioada analizată, Euroins SA (33,62%) şi Astra SA (24,64%) au înregistrat cumulat un procent de 58,26% din numărul total de petiţii adresate ASF.

Situația primelor zece societăți de asigurare 2014, comparație 2013

asf

În sectorul asigurări-reasigurări, cele mai des întâlnite practici frauduloase, incorecte sau abuzive sunt următoarele:

Asigurători

 • Neplata în termenele legale/contractuale a despăgubirilor cuvenite persoanelor păgubite/asigurate;
 • Deficiențe în aplicarea prevederilor legale în stabilirea valorii maxime a despăgubirii în cazul daunelor totale (RCA);
 • Neinformarea în termenul legal a persoanei păgubite cu privire la faptul că dauna suferită de vehiculul în cauză se încadrează într-o situație de daună majoră;
 • Netransmiterea ofertei de despăgubire persoanei păgubite în termenul legal;
 • Necuprinderea în procesul verbal inițial de constatare a pagubelor a tuturor reperelor avariate în același eveniment;
 • Neinformarea completă în momentul contractării asupra existenței unor clauze contractuale în cazul asigurărilor facultative, care pot determina diminuarea despăgubirii sau încadrarea evenimentului produs în categoria excluderilor din asigurare.

Service-uri auto

 • Emiterea unor devize de reparație care cuprind tarife orare la manoperă de până la de 5 ori mai mari decât cele practicate de unitățile reparatoare ale mărcii auto respective;
 • Montarea de piese after-market sau second-hand pe mașinile reparate și solicitarea, prin devizele de reparație, a costurilor aferente pieselor originale;
 • Introducerea de operațiuni suplimentare în devizul de reparații față de nota de constatare a pagubelor;
 • Emiterea mai multor devize de reparație de către aceeași unitate service într-un dosar de daună, având un cuantum al reparației din ce în ce mai mare pentru aceleași operațiuni;
 • Intervenția în programul în care a fost întocmit devizul, determinând mărirea nejustificată a pagubei;
 • Interpunerea între consumator și entitate/ASF în depunerea petițiilor, cu creșterea artificială a valorii de despăgubire, determinând întârzieri și plăți parțiale în defavoarea consumatorului.

NICIUN COMENTARIU