10.9 C
București
duminică, 28 februarie 2021 - 20:52

Antreprenorul social Vasile Păun: „Liderii de care avem nevoie acum”

Antreprenorul social Vasile Păun-Anghel, mentor și antrenor de dezvoltare personală, are o viziune originală despre renașterea națiunii noastre, în condițiile în care „traversăm o perioadă de haos accentuat”. Redăm mai jos scrisoarea sa către români și către cei care doresc cu adevărat o renaștere a neamului pe care îl numește „Neam Călăuză”.

Traversăm o perioadă de haos accentuat (provocator și benefic, deopotrivă), care este preludiul unei evoluții vizibile în conștiența de masă a acestui neam.

Acest haos facilitează renașterea (regenerarea) acestei națiuni, care are menirea de a fi, în această parte a lumii, o ”călăuză în conștiință”.

NEAM CĂLĂUZĂ – iată o ”Viziune de Țară” aliniată cu evoluția globală a conștienței și cu unicitatea și darurile acestui neam!

Asumarea conștientă a darurilor pe care le avem ca popor – toleranță, blândețe, capacitatea de iertare și iubire – este cheia care deblochează / deschide puterea de a înfăptui acest țel.

Acest ”salt colectiv în frecvență”, care pare foarte îndepărtat acum, a început deja cu renașterea (regenerarea) individuală a tuturor celor care pot da naștere valurilor de salt la toate nivelurile societății.

În mod paradoxal, renașterea acestui neam se întâmpla pentru că trebuie să se întâmple și, totodată, ea este posibilă prin contribuția asumată a tuturor celor care au menirea să parcurgă o ”mutație în conștiență”.

Înflorirea organică a revoluțiilor individuale în conștiență și sinergia acestora va facilita renașterea acestui neam!

neam_calauza

Cu această înțelegere privesc cu încredere spre viitor și consider că renașterea (regenerarea) noastră ca neam are trei ingrediente esențiale de reușită:

 • implicarea conștientă a celor care au materialul genetic și menirea de a se manifesta ca lideri autentici în curățarea și ”altoirea” sistemului de sisteme al țării. Cine sunt acești lideri? Cei care au făcut deja saltul de la”lider păstor” sau ”lider anti-sistem” la ”lider călăuză”, cei care sunt conștienți acum de propria lor putere, pe care o manifestă dezinvolt, cei care înțeleg evoluția conștienței și pot să ierte, cei care au curajul și înțelepciunea de a acționa împreună, în jurul unei mese rotunde, ca un nucleu armonios, în folosul comunităților (și, evident, toți cei care ajung să citească acest îndemn);
 • generarea unui ”mediu social prietenos”, care să faciliteze regenerarea mentală, emoțională și fizică a acelor români care sunt deja apți să înțelegă, să accepte și să acționeze în acord cu adevărurile unei conștiențe superioare. Când conștiența acestei mase de români (în creștere ca număr) va opera la o frecvență superioară, atunci noii lideri, cei care inspiră și influențează, vor fi recunoscuți și vor fi aleși să reprezinte și să călăuzească neamul;
 • iertarea (înțelegerea și acceptarea) tuturor circumstanțelor și liderilor care ne-au adus până aici. Acumularea de resentimente și neacceptare conduce doar la revolte și revoluții sociale (am văzut deja că acestea nu transformă conștiența colectivă, ci schimbă, pentru un timp scurt, ierarhia și relațiile sociale). Viziunea inspirată, bunele intenții, acțiunile sincronizate etc. nu sunt suficiente pentru a genera o reală regenerare a neamului – iertarea este o treaptă superioară unei revoluții sociale, ea generează renaștere.

 

Dinamica procesului de renaștere a neamului face vizibile, tot mai evident, distincțiile între două ”specii” de lideri, care trăiesc forme total diferite de conștiență: ”liderii păstor” și ”liderii călăuză” (”liderii anti-sistem” sunt o categorie de tranziție care se va diminua numeric pe măsură ce exersăm iertarea / acceptarea realității).

Iată câteva distincţii care deschid calea unui proces de clarificare:

 • ”Liderii păstor”:
  • Atitudinal, manifestă o stare de conștiență (un nivel de frecvență) bazată pe separare, competiție, minte rațională (psihoză), limbaj manipulativ, intoleranță, egoism, stress etc.
  • La nivel psihic, trăiesc stări de cunoaștere date de facultățile cognitive din creier – folosesc logica cunoașterii în beneficiu personal.
  • La nivel emoțional, trăiesc din frică și se tem de schimbările pe care le văd în jur – întreaga realitate socială, putredă din rădăcini, este expresia fricii pe care au generat-o.
  • La nivel fizic, tiparele lor comportamentale sunt influențate de predominanța în ADN a ”genelor recesive”, care limitează, încetinesc, blochează evoluția.
 • ”Liderii călăuză”:
  • Atitudinal, manifestă o stare de conștiență (un nivel de frecvență) bazată pe integrare, cooperare, minte intuitivă (inspirație), limbaj motivațional, înțelegere, altruism, auto-control etc.
  • La nivel psihic, trăiesc stări de înțelegere ce radiază din zona plexului solar, adică au sentimentul înțelegerii profund înrădăcinat în abdomen – folosesc logica înțelegerii în beneficiul comunității.
  • La nivel emoțional, practică acceptarea / iertarea a ceea ce este, pentru că aceasta este premisa renașterii.
  • La nivel fizic, comportamentul de a fi utili neamului, prin accelerarea unor noi tipuri de reforme sociale, este expresia predominanței ”genelor penetrante” în ADN-ul lor, care facilitează și accelerează evoluția.

lideri_schema 

Înțelegerea și experiențele pe care le-am trăit, în evoluție de la starea de salvator / păstor la cea de facilitator / calăuză, îmi permit să exprim acceptare și compasiune față de cei care sunt acum în jocul de ”lider păstor” – știu că unii sunt temporar, ca să-și testeze propria capacitate de salt și alții au menirea de a rezista evoluției, pentru a-i întări pe ceilalți.

Știu, din propria-mi experiență, că pentru o parte din ”liderii păstori” acest stadiu este doar o etapă în evoluția lor și am deplină încredere că vor iniția (voit sau împinși de împrejurări) o reală ”schimbare la față”.

Renașterea lor înseamnă un autentic dezvăț / ”divorț” atitudinal, psihic, emoțional și fizic!

Este benefic și înțelept ca darurile și abilitățile acestor lideri transformați să fie puse în slujba întregului neam, în generarea de reforme sociale eficiente!

 

Acest mesaj – îndemn este parte a unui proces de conștientizare a manierei în care viața / evoluția va curge prin acest neam și îl va ridica.

Îi invit pe toți cei care sunt în rezonanță cu menirea neamului nostru – înscrisă în dinamica și harta de evoluție a conștienței pe planetă – să contemple și să completeze acest profil necesar de lideri de care avem nevoie acum. 

 

Avem nevoie de lideri care să înțelegă provocările și, mai ales, oportunitățile / beneficiile haosului actual!

Tragedii și eșecuri personale și colective, dezvăluiri / denunțuri incredibile, murmurul social în creștere, intransigența luptei politice, dinamica geopoliticii din zonă, etc. – toate acestea fac parte dintr-un proces de curățare și transmutare a ceea ce se poate numi ”mintea-inima-corpul neamului”, proces care începe prin a expune mizeria îngropată și îndelung ascunsă – ca să accesăm darurile noastre ca neam trebuie să începem prin a ne îmbrățișa umbrele neamului.

Pe măsură ce gunoiul este scos la iveală – este evident că vor spori în intensitate dezvăluirile – vom vedea tot mai clar ”calitățile” celor care au construit o pseudo –democrație și care ne-au adus în starea de națiune profund divizată.

A vedea și a accepta acest adevăr este întotdeauna o premisă a schimbării care conduce la un nou echilibru.

Este înțelept să știm că o parte (mare) din români sunt încă atrași de lideri alfa războinici, cu resentimente și intoleranță, lideri care practică arătatul cu degetul și divizarea, lideri care frânează transformările în sistemele actuale sau împiedică apariția de noi sisteme.

O altă masă semnificativă preferă liderii și mișcările anti-sistem, care deși au un nivel de conștiență puțin mai ridicat proliferează neacceptarea și resentimentele și care pot conduce, cel mult, la nemulțumiri și revolte sociale.

Avem nevoie de lideri care văd și vorbesc doar despre sisteme transformate și sisteme noi, cu înțelegerea și trăirea că atunci când este timpul pentru ele nici o forță nu le mai poate împiedica să se manifeste.

Avem nevoie de lideri care să ne îndemne la acceptarea a ceea ce este și la compasiune pentru cei care ne-au adus aici din ignoranță sau aroganță – renașterea neamului începe cu exersarea iertării.

Ne dorim un salt în conștiența neamului, dincolo de convulsii și revoluții sociale și doar liderii care pot ierta vor inspira această renaștere.

Asadar, frământarea la care asistăm, în noi și în jurul nostru, este o reflectare directă a unei ample reechilibrări a societății, care, în mod natural, începe cu a vedea și a accepta maniera în care a fost și este condus acest neam.

Expunerea la lumină a mecanismelor ascunse și a lucrurilor învechite ne arată decalajul care există între starea sistemelor și nivelul de conștiență al populației.

De bună seamă că acest decalaj nu se va echilibra peste noapte, însă poate fi accelerat de modul în care lideri regenerați și/sau lideri noi își asumă sarcina monumentală de a elibera separarea, răspândită intenționat între noi de acei lideri care s-au exprimat ca păstori și ”personalități alfa” ale neamului.

Avem nevoie de lideri care, prin exemplul personal, să ne inspire să privim, să înțelegem, să acceptăm și să utilizăm acest haos ca pe o trambulină evolutivă și să vedem în el, dincolo de agitația ce captează atenția publică, și acele momente magice de restaurare a compasiunii și de relaționare unii cu alții cu o atitudine de acceptare sporită.

 

Avem nevoie de lideri care să ne călăuzescă spre noi înșine!

Dinamica tot mai accelerată de evenimente (reale sau fabricate), adusă în atenția noastră de fluxurile media / virtuale, ne ține cu simțurile interioare prizoniere / atente doar la acest ”zgomot exterior” – aceasta este provocarea majoră care ne captează și ne distrage atenția de la propria noastră viață.

Acest flux de evenimente, care dezvăluie ceea ce trebuie să iasă la lumină, este amplificat emoțional, în mod deliberat, în conștiența publică, prin puterea unui limbaj manipulativ, de liderii care întrețin sistemul ”păstor – turmă” (salvator – victimă).

Un adevăr banal ne spune că unde ducem atenția acolo se duce și energia noastră –  așadar, atenția noastră hrănește persoana (situația, starea) căreia îi conferim această extraordinară resursă! 

Cu cât devenim mai conștienți de acest adevăr și mai fideli nouă înșine, cu atât mai mult ne retragem energia din toate aceste aspecte exterioare cărora le dăm puterea noastră, aspecte care ne distrag și ne sărăcesc atât spiritual cât și material.

Avem nevoie de lideri care să înțelegă această reală putere a atenției, lideri care pot diminua turbulențele exterioare prin orientarea inspirată a atenției colective către aspecte benefice și viziuni inspirate, către cunoașterea de sine.  

Avem nevoie de lideri care să genereze un climat social prietenos – un ”mediu de auto-cunoaștere” în care să facem noi alegeri, să avem gânduri noi, să ne amintim de puterea noastră reală și, mai ales, să ieșim din starea de victimă.

Un astfel de mediu ne permite să rămânem focalizați pe tratarea propriilor nesiguranțe, neîncrederi, tensiuni, ne oferă ocazia de a ne accepta și a ne îmbrățișa propriile răni și umbre, ne facilitează desprinderea de distragerile ”oferite” de haosul exterior și ne oferă mai multă energie pentru a ne auto-genera și a ne auto-susține.

 

 Avem nevoie de lideri care să genereze relații interpersonale autentice!

Când imaginea noastă de sine este neclară și limitativă (trăim la frecvențe joase), suntem ”programați” să îi urmăm pe acei lideri alfa, care se consideră păstori și care conduc turma prin forța ierarhiei (invocând forța numerelor) și limbaj manipulativ.

Acest tip de lideri susțin acum conștient divizarea socială și haosul, pentru a rămâne la putere și a menține sistemul de relaționare dominant – cel de tip ”conducător – condus”.

Statistic, o foarte mare parte din români trăiesc la un nivel scăzut de conștiență de sine și această stare a mentalului colectiv național nu poate încă să recunoască liderii de tip călăuză (de înaltă frecvență) și să-i aleagă să administreze comunitatea – există și excepții, de numire (nu alegere) în funcții publice a unor lideri autentici.

Această realitate statistică este foarte bine jucată acum de ”liderii salvatori”, care își duc atenția către această masă de victime și agresori,  ignorând, din neputința rezonanței, acel segment de electorat care conștientizează interdependențele, co-operarea, unitatea (majoritatea  strategiilor electorale post-decembriste au fost croite pe cosmetizarea și ”venerarea” liderilor alfa).

Încă mai există un cerc vicios în sfera relațiilor între noi, care se manifestă așa: conștiența de victimă a ”ignoranților” și conștiența de agresor a ”luptătorilor” atrag lideri alfa, aceștia se manifestă autoritar și amplifică nevoia de ”salvator” și ”starea de obediență” – toate părțile întrețin, conștient sau înconștient, acest joc al separării între ”noi cei cu soluții” și ”voi cei cu probleme”.

Este evident că orice lider alfa (din orice mediu – politică, sănătate, educație, religie) își dorește și acționează pentru menținerea captivă a unei mari părți din populație (fie în starea de victimă, fie în cea de agresor) – frica sporită de a pierde ”clienții” sau ”oastea” (adepți, activiști etc.) sporește subtilitatea manipulării.  

Iată de ce, aceste medii limitează atragerea unor noi lideri care pot transmite aceste adevăruri profunde și care pot să relaționeze, de pe poziții de profund respect reciproc, cu orice cetățean.

Acest cerc vicios poate evolua în spirală atunci când fiecare dintre noi transformă modul de raportare față de orice lider, în orice moment:

 • când recunoaștem pe cineva drept salvator și autoritate exterioară, prin această ”venerație” ne pierdem / ne dăm deliberat puterea noastră personală – în acele momente amplificăm inconștient conștiența de masă a separării, ierarhia și aroganța păstorilor;
 • cand recunoaștem pe cineva drept călăuză, care ne inspiră și influențează benefic și avem încredere că această călăuză ne ascultă cu adevărat, atunci întrăm într-un joc de parteneriat și amplificăm integrarea și unitatea neamului;

Avem nevoie de lideri facilitatori, care prin fiecare gest și fiecare relaționare să împuternicească, să recunoască și să potențeze darurile latente care sunt în fiecare dintre noi, lideri care să asculte cu adevărat, astfel încât în spațiul pe care îl generează în jurul lor să găsim și singuri soluții la provocările actuale.

Avem nevoie de lideri care nu pot fi corupți de putere – doar aceștia dețin adevărata putere (ținerea paltonului sau deschiderea portierei de către alții sunt exemple minore însă semnificative privind actuala ”foame de putere”)!

 

Avem nevoie de lideri care să exprime un limbaj al inimii!

Am fost antrenați să îi urmăm pe cei care sunt cei mai pricepuți în manipularea limbajului – gena alfa se manifestă cel mai bine prin limbaj.

”Liderii păstori” și cei anti-sistem folosesc limbajul ca o unealtă perfectă de îndoctrinare și de menținere la un nivel scăzut a conștienței de masă – iată de ce grupuri întregi sunt oarbe și aleg doar conducători de aceiași frecvență (însă buni oratori).

Limbajul controlează mentalul colectiv și vedem deja două categorii de ”lideri păstori” (suprapuse pe cele două curente doctrinare mari), care știu și aplică asta:

 • cei care se tem să mai fie văzuți ca aroganți, care folosesc tot mai pervers limbajul falsei smerenii – o aroganță deghizată, care folosește cuvinte frumoase însă netrăite cu întregul corp;
 • cei care sunt încă trufași, care se simt superiori turmei și resimt nevoia de apreciere folosind un limbaj intelectual arogant;

Ambele categorii, cât și liderii anti-sistem, sunt antrenate să opereze doar cu tipare de limbaj mental, să folosească vocea fricii și a resentimentelor și să-și uziteze farmecul personal pentru a fi priviți ca salvatori.

Jocul lor este de a genera simpatizanți care să-i privească cu admirație și cu respect pentru că doar așa pot exista și se pot menține în conștiența de masă care-i hrănește!

Este important să privim cu admirație și respect un lider, fără însă să-i conferim autoritate asupra noastră – eliminarea tendinței de a conferi autoritate este una din prioritățile vitale pentru regenerarea acestui neam!

Avem nevoie de lideri care să vorbească din inimă și care:

 • să exprime evoluția de ultimă oră a conștienței;
 • să fie voci ale creativității și vestitori ai evoluției;
 • să folosească cuvintele ca unelte de comunicare vibrațională;

Avem nevoie de lideri inspirați, cu inima larg deschisă, care să susțină neamul să ”evadeze” din ”matricea pshihozei mentale” în care se află – prin exemplul lor acești lideri ne permit să înțelegem cât de adânc suntem programați și limitați de propriul nostru intelect.

Menirea noastră de neam ”călăuză în conștiință” impune a genera o pepinieră națională de lideri care practică saltul de la o minte rațională la una intuitivă.  

Frecvența intențiilor acestor lideri este cea care generează un nou stil de comunicare  – când inima lor vorbește, ea organizează cuvintele inspirant!

Conștiința de masă vrea să fie altfel condusă, însă trebuie să învețe să aleagă lideri autentici, ale căror cuvinte izvorăsc din inimă și conțin ”parfumul iubirii”! 

 

Avem nevoie de lideri care să genereze o democrație autentică!

Democrația pe care am construit-o până acum încurajează separarea – liderii își croiesc cu forța drumul către vârf prin manipulare, denaturarea adevărului, cumpărarea funcțiilor.

Această democrație nu suține respectul real sau loialitate adevărată, deoarece motivația liderilor este puterea personală și nu binele altora.

În acest tip de democrație există acum ”lideri păstori”, foarte mulți oameni conduși,  un segment semnificativ de oameni independenți și un numar în creștere exponențială de oameni cu înțelegerea înterdependențelor (a integrării și unității).

În acest tip de democrație liderii corupți de putere se uită cu atitudine de superioritate către masa mare pe care știu că o pot domina încă, menținând / amplificând ierarhia și separarea și permițând un subtil ”cult al personalității”.

O democrație autentică înseamnă renunțarea la stilul de conducere care impune – avem nevoie de lideri capabili să-i inspire pe ceilalți și nu să le răpească puterea.

O democrație autentică înseamnă un alt mod de relaționare între oameni, bazat pe recunoaștere și acceptare reciprocă – avem nevoie de lideri care știu să asculte, lideri în a căror prezență îți poți găsi cu claritate propria direcție.

O democrație autentică înseamnă că fiecare individ se poate manifesta liber (este încurajat în acest sens) și că liderii sunt aleși de popor pentru a–l reprezenta și călăuzi.

Asta înseamnă că liderii care ajung în Parlament și Guvern trebuie să înțeleagă că rolul lor este de a asculta opiniile conștiinței de masă și de a-și folosi discernământul pentru a călăuzi neamul înainte, într-un model de relaționare în care trebuie să lucrăm cu toți împreună – tehnologia actuală permite asta!

Este vital să eliminăm această formă de aroganță și de psihoză în care opțiunile strategice ale neamului se discută doar între cei care cred că știu cel mai bine ce este potrivit pentru popor (este evident faptul că o mulțime informată este net superioară celor mai ”deștepți” membri ai ei).

O democrație autentică este expresia unei societăți cu adevărat eficiente și eficiența are la bază înțelegerea superioară, holistică, a societății.

Liderii cu darul înțelegerii vor facilita tranziția de la o democrație a cunoașterii (care caută eficiența) la o democrație a înțelegerii (eficientă pur și simplu) – doar înțelegerea (profund resimțită în corp) ne va permite să vedem cât de conectați suntem cu toții între noi și cât de ineficient este egoismul întreținut de mintea rațională.

 

O democrație autentică însemnă că avem cadrul, instrumentele și criteriile de a privi la ce promit și fac cei puși pe ”listele de partid”. Este vital să mutăm atenția către cine sunt cu adevărat oamenii de pe aceste liste – asta contează mai mult decât ce ne spun că vor să facă, pentru că există tentația ca odată ajunși la putere aceștia să își urmeze propriile planuri, care nu reflectă, în majoritatea situațiilor, voința majorității.

 

Avem nevoie de lideri care să susțină succesul colectiv al acestui neam!

Țara și orice comunitate a ei pot prospera doar dacă fiecare dintre noi are încrederea și puterea de a-și manifesta propriile abilități / daruri.

Adevărata prosperitate este generată de oameni ce își urmează propria unicitate, lucrând împreună!

Conducerea individuală se află în declin și avem nevoie de lideri care să înțelegă că succesul colectiv este superior celui individual – avem nevoie de un mediu prietenos în care puterea fiecăruia dintre noi să sporească.

O combinație ”genetică” de lideri călăuză, care își exprimă natural darurile, degajă o putere exponențială!

În asocierile de tip nucleu cu dinamica de tor, fiecare dintre cei din jurul mesei rotunde are întreaga putere a nucleului și fiecare poate exprima o voce și o atitudine colectivă la o frecvență ce captivează și inspiră inimile celor din jur.

 

Suntem la răscruce …

Urmează RENAȘTEREA!

Ce fel de lideri ne dorim să vedem și să propulsăm acum?

Când masele conduc, conducătorii le urmează!