12.8 C
București
luni, 18 octombrie 2021 - 14:02

ANI cere încetarea mandatului de deputat al lui Petre Roman

spot_img

Raportul prin care Petre Roman a fost declarat incompatibil a rămas definitiv, deoarece nu a fost contestat

roman petre

Agenția Națională de Integritate (ANI) cere încetarea mandatului de deputat al lui Petre Roman, deoarece raportul prin care acesta a fost declarat incompatibil a rămas definitiv, întrucât nu a fost contestat.

Reprezentanții ANI au transmis raportul privind incompatibilitatea lui Petre Roman Camerei Deputaților.

Raportul de evaluare prin care Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate în cazul deputatului PETRE ROMAN a rămas definitiv prin necontestare, în conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr. 176/2010, republicată.

În vederea aplicării sancțiunilor disciplinare, respectiv revocarea din funcție și a interdicției exercitării unei funcții sau demnități publice pe o perioadă de trei ani, Agenția a comunicat Camerei Deputaților raportul de evaluare a stării de incompatibilitate, emis la data de 12 martie 2014.

Menționăm faptul că instanța competentă, respectiv Curtea de Apel București, a comunicat Agenției faptul că pe rolul Secției a VIII-a de Contencios Administrativ și Fiscal nu există nicio contestație formulată de PETRE ROMAN împotriva raportului de evaluare emis de Agenția Națională de Integritate. Conform art. 22, alin. (1) și (2) din Legea nr. 176/2010, republicată, „persoana care face obiectul evaluării poate contesta raportul de evaluare a conflictului de interese sau a incompatibilităţii în termen de 15 zile de la primirea acestuia, la instanţa de contencios administrativ”, iar „dacă raportul de evaluare […] nu a fost contestat în termenul prevăzut la alin. (1) la instanţa de contencios administrativ, Agenţia sesizează, în termen de 6 luni, organele competente pentru declanşarea procedurii disciplinare”. Având în vedere prevederile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, instanța competentă în acest caz este Curtea de Apel București, actele procedurale efectuate în fața altor instanțe de judecată fiind nule de drept.

Potrivit art. 25, alin. 3 din Legea nr. 176/2010, republicată, „fapta persoanei cu privire la care s-a constatat starea de incompatibilitate […] constituie temei pentru eliberarea din funcţie”. Persoana eliberată sau destituită din funcţie sau faţă de care s-a constatat existenţa stării de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică, cu excepţia celor electorale, pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă, sau a încetării de drept a mandatului.

În conformitate cu prevederile art. 29, alin. 3 din Legea nr. 176/2010, republicată, „neaplicarea sancţiunii disciplinare sau neconstatarea încetării funcţiei publice, după caz, atunci când raportul de evaluare a rămas definitiv, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 2.000 lei, dacă fapta nu constituie infracţiune”.

Agenția Națională de Integritate
comunicat de presă

Petre Roman a fost declarat incompatibil în primăvara anului trecut, după ce inspectorii ANI au stabilit că, începând cu data de 20 decembrie 2012 (dată la care și-a preluat fotoliul de deputat) acesta a deținut simultan și funcția de deputat și calitatea de “persoană fizică autorizată”.