12.2 C
București
miercuri, 27 octombrie 2021 - 13:27

Analiză a Comisiei Europene despre economia României. Care sunt principalele concluzii

spot_img

Comisia Europeană a publicat miercuri analizele de țară pentru statele membre, în cadrul pachetului de documente referitoare la Semestrul european 2017.

Concluziile referitoare la România:

  • Reforme vaste au fost lansate în 2016, însă potențialul neutilizat al forței de muncă limitează creșterea economică.
  • Gradul de sărăcie este în scădere, dar inegalitatea veniturilor continuă să rămână ridicată.
  • Măsurile necesare pentru îmbunătățirea sistemului de sănătate sunt puse în practică, însă sistemul în sine este afectat de ineficiență, acces limitat și corupție.
  • Furnizarea inegală a unei educații de calitate reduce potențialul capitalului uman.
  • Cheltuielile cu investițiile publice sunt ridicate, dar eficiența redusă a infrastructurii pune restricții creșterii.
  • Reforma administrației publice s-a accelerat in 2016, ea nefiind încă finalizată însă.

Raportul de țară pentru România poate fi accesat aici.

Pe ansamblul Uniunii Europene, statele membre înregistrează progrese în punerea în aplicare a orientărilor de politică primite anul trecut, referitoare la așa-numitul „triunghiu virtuos”: stimularea investițiilor, continuarea reformelor structurale și aplicarea de politici bugetare responsabile.

Analizele de țară arată că în majoritatea statelor membre redresarea economică a contribuit la scăderea ratelor șomajului, deși acestea sunt încă peste nivelurile înregistrate în perioada dinaintea crizei. Bilanțul aprofundat din anumite rapoarte indică faptul că deficitele importante de cont curent au fost corectate și că stocul mare de datorie privată, publică și externă a început să scadă ca pondere din produsul intern brut.

Cu toate acestea, încă mai rămân câteva riscuri: excedentele importante de cont curent nu sunt decât parțial ajustate, în timp ce stocul mare de credite neperformante afectează sectorul financiar în anumite state membre.

Consiliul urmează să discute pe marginea rapoartelor de țară prezentate de Comisie și a rezultatelor bilanțurilor aprofundate.

Comisia va organiza, apoi, reuniuni bilaterale cu statele membre pentru a discuta rapoartele de țară. Vicepreședinții Comisiei și comisarii vor efectua vizite în statele membre pentru a se întâlni cu guvernele, parlamentele naționale, partenerii sociali și alte părți interesate. Aceste discuții urmăresc o mai mare implicare a statelor membre, înainte de publicarea rapoartelor de țară, și ar trebui să continue în perspectiva elaborării programelor lor naționale de reformă și a programelor de stabilitate sau de convergență.

Comisia propune ca statele membre să implice, într-o mai mare măsură, parlamentele naționale și partenerii sociali în procesul de reformă și să garanteze asumarea acestuia de o gamă mai largă de părți interesate. Statele membre vor fi invitate să explice modul în care autoritățile locale și regionale sunt implicate în pregătirea programului, ținând cont de faptul că succesul implementării sale depinde de diversele niveluri de guvernanță.

Comisia va propune un nou set de recomandări specifice fiecărei țări, în cursul primăverii.

V.B.