17.6 C
București
luni, 20 septembrie 2021 - 14:22

Amenzi mai mari, de la 1 august, pentru angajatorii care nu plătesc concediile medicale

spot_img

Angajatorii care nu plătesc salariaţilor indemnizaţia aferentă concediilor medicale, pentru boli obişnuite, vor risca amenzi mult mai mari de la 1 august, data la care intră în vigoare Ordonanța de Urgență 74/2021.

Noua ordonanță de urgență modifică o serie de prevederi ale OUG 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, printre care și cuantumul amenzilor pe care angajatorii sunt obligați să le plătească în cazul în care încalcă prevederile legale.

Proiectul de OUG va reglementa și modificarea cuantumului amenzilor prevăzute în prezent prin majorarea acestora cu 1.000 lei, după cum urmează:

  • cele cuprinse între 2.500 lei şi 5.000 lei, se majorează de la 3.500 lei la 6.000 lei în cazurile în care angajatorii nu pun la dispoziţia organelor de control ale caselor de asigurări de sănătate documentele justificative şi actele de evidenţă necesare în vederea verificării modului de determinare a indemnizaţiilor suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate/ nu plătesc indemnizaţiile în termenul legal/refuz nejustificat de plată a indemnizaţiilor şi/sau calculul şi plata eronată a indemnizaţiilor/ nu gestionează numărul de zile de concediu medical pe fiecare asigurat şi pe fiecare afecţiune;
  • cele cuprinse între 5.000 lei şi 10.000 lei, se majorează de la 6.000 la 11.000 lei, în cazul eliberării certificatelor de concediu medical de către medicii prescriptori, cu nerespectarea prevederilor legale în vigoare.

Ordonanță de Urgență nr. 74/30 iunie 2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, pentru modificarea art. 299 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 645 din 30 iunie.