0.2 C
București
joi, 9 decembrie 2021 - 7:17
No menu items!

Alina Gorghiu (PNL) se opune incriminării delictului de opinie

spot_img

Gorghiu_SZ

Deputata PNL Alina Gorghiu a depus la Camera Deputaţilor o iniţiativă de modificare a Codului Penal, respectiv a articolului 276, care incriminează fapta unei persoane care, pe durata unei proceduri judiciare în curs, face declaraţii publice nereale referitoare la săvârşirea, de către judecător sau de organele de urmărire penală, a unei infracţiuni sau a unei abateri disciplinare grave legate de instrumentarea respectivei cauze, în scopul de a le influenţa sau intimida. Prin această inițiativă se urmărește

eliminarea acestui articol care este de natură să îngrădească libertatea de exprimare, instituind sancțiuni pentru o serie de fapte care fac parte din demersurile jurnalistice uzuale.

În argumentația care stă la baza acestei inițiative se precizează că declarațiile oricărei persoane, cu atât mai mult cele apărute în mass-media, ar putea fi interpretate în orice moment ca fiind o presiune la adresa unui judecător sau a unui alt organ de urmărire penală. Mai mult decât atât, potrivit Rezoluţiei nr.1003(1993) privind etica jurnalistului, „difuzarea ştirilor trebuie să fie bazată pe adevăr, asigurată prin mijloace adecvate de verificare şi demonstrare şi pe imparţialitate în prezentare, descriere şi narare” (art. 4).

Potrivit unei postări pe blogul personal, Alina Gorghiu susține că atâta vreme cât la nivel legislativ este deja reglementată obligația jurnaliștilor de a supune dezbaterii publice și a transmite numai informații reale și întemeiate, sancțiunea pentru încălcarea acesteia putând fi atrasă la momentul actual sub forma răspunderii civile delictuale,  este nejustificată incriminarea, în domeniul penal, a aceleiași încălcări, pentru că ar însemna să sancţionezi aceaşi faptă de două ori”.

În cazul în care o persoană face o afirmație nefondată cu privire la modul în care organele de urmărire penală sau judecătorii își îndeplinesc atribuțiile pe parcursul instrumentării cauzei, cei vizaţi au posibilitatea de a cere despăgubiri în temeiul răspunderii civile delictuale prevăzute de Codul civil (…) De altfel, Constituţia interzice orice fel de cenzură şi prevede că libertatea de exprimare este inviolabilă. Pornind de la aceste principii, şi consecvent valorilor liberale, PNL susţine, aşadar, abrogarea articolului 276 Cod Penal

Alina Gorghiu
deputată PNL

Andi Topală