28.9 C
București
luni, 15 aprilie 2024 - 15:17
No menu items!

Adrian Mititelu dat pe mâna procurorilor de „Spălarea Banilor”

spot_img

Adrian Mititelu a fost dat pe mâna procurorilor de Oficiul pentru Combaterea Spălării Banilor

Adrian Mititelu a fost dat pe mâna procurorilor Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) de specialiștii Oficiului Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (ONPCSB).

„Oficiul a sesizat DIICOT că Mititelu Adrian Marin a sustras, în interes personal, patrimoniul societăților comerciale la care era asociat, acționar sau administrator sau pe care le controla în mod direct sau indirect, periclitând sau îngreunând în mod considerabil colectarea impozitelor și taxelor datorate bugetului consolidat al statului”, au arătat specialiști ai ONPCSB, citând sesizarea transmisă anchetatorilor.

Potrivit documentelor transmise de ONPCSB, deși firmele controlate sau conduse de Adrian Mititelu aveau ca obiect de activitate comerţul cu produse alimentare, băuturi şi tutun, editare şi tipărire ziare, comerţ cu ridicata a combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi, activităţi ale bazelor sportive, etc., activităţile efectiv desfăşurate în perioada 2003-2006 s-au rezumat, în general, la tranzacţii imobiliare care, prin neevaluarea şi neînregistrarea în patrimoniu şi implicit în situaţiile financiare a valorii reale de piaţă a terenurilor/construcţiilor, au denaturat elementele de activ reflectate în bilanţurile contabile.

În plus, inspectorii fiscali au descoperit că gruparea condusă de Mititelu – din care făceau parte acționari și administratori ai firmelor coordonate sau controlate de acesta, firme constituite în două grupuri „Grupul MAXITEC” (din care făceau parte SC AAGIROM SA, SC RALLYTOP SRL, SC SHOPING MARKET SRL, SC EUROPAPER SA, SC EDIŢIE SPECIALĂ de OLTENIA SRL şi SC MAXITEC SRL) și „Grupul Regional Media” (format din SC POMFRUCT CERCETARE SA, SC REGIONAL MEDIA MANAGEMENT SRL, SC CETATEA BANILOR SA, SC SOCIETATEA PENTRU RECONSTRUCŢIA FOTBALULUI CRAIOVEAN SRL, SC EDIŢIE SPECIALĂ SRL şi SC ROM ECONOMIC BOOM SA) – a prejudiciat statul cu 21.921.411 lei.

Potrivit Fiscului, Adrian Mititelu și administratorii săi nu au înregistrat și nu au declarat veniturile impozabile, nici pe cele obținute din vânzări de acţiuni, din prestări de servicii de publicitate, servicii de tipărire, din chirii, au ascuns obiectul ori sursa impozabilă sau taxabilă și au diminuat veniturile societăților, prin derularea unor operaţiuni fictive prin înregistrarea unor operaţiuni economice care nu au concurat la realizarea de venituri impozabile.

Inspectorii au exemplificat apoi, în detaliu, toate ilegalitățile comise de gruparea condusă de Adrian Mititelu.

Fotbalul craiovean, „reconstruit” prin tranzacții imobiliare

Spre exemplu, notează inspectorii fiscali, deşi principalul obiect înscris în statut priveşte activităţi ale bazelor sportive, SC SOCIETATEA PENTRU RECONSTRUCŢIA FOTBALULUI CRAIOVEAN SRL a acţionat doar în domeniul tranzacţionării de terenuri.

„Suma de 9.083.865 lei care s-a încasat de la SC PIC SA urmare a vânzării terenului situat în zona Cernele, tarlaua 23, parcela 1, despre care am menţionat în cele ce preced, a fost redirecţionată prin plăţi succesive către terţe persoane afiliate grupului infracţional, prin întocmirea de contracte de creditare, de cesiune acţiuni şi cesiune creanţe cu scopul de a crea obligaţii nereale către persoanele afiliate grupului, SC SOCIETATEA PENTRU RECONSTRUCŢIA FOTBALULUI CRAIOVEAN SRL necalculând, neînregistrând şi nedeclarând impozitul pe venitul microîntreprinderilor, în sumă de 272.560 lei”, se arată într-un raport al Fiscului.

Astfel, SOCIETATEA PENTRU RECONSTRUCŢIA FOTBALULUI CRAIOVEAN SRL, prin contractul de vânzare-cumpărare nr.5968/13.07.2005, a cumpărat de la SC CETATEA BANILOR SA o suprafaţă de teren de 57.379mp în zona Cernele, la preţul de 20.000 lei, după care, prin contractul 6114/19.07.2005, a vândut acest teren către SC PIC SA la preţul de 9.083.865 lei.

„SOCIETATEA PENTRU RECONSTRUCŢIA FOTBALULUI CRAIOVEAN SRL este ultima vânzătoare din grupul infracţional care, în fapt, a încasat preţul real pe teren, ea participând în lanţul tranzacţiilor imobiliare cu scopul de a transfera sursa impozabilă din regimul impozitului pe profit în regimul impozitului pe venit”, se subliniază în raport.

Referitor la redirecţionarea banilor încasaţi de la SC PIC SA în sumă de 9.083.865 lei, s-au reţinut următoarele modalităţi şi proceduri de distribuire a banilor prin îndatorarea formală a SC SOCIETATEA PENTRU RECONSTRUCŢIA FOTBALULUI CRAIOVEAN SRL:

a)transferul banilor de la SC PIC SA către TRANDAFIR FĂNEL, PREOTEASA GIGEL şi JOAVINĂ GHEORGHE SORIN, sub forma plăţii unor acţiuni cumpărate de la aceştia, modalitate prin care le-a transmis suma totală de 3.977.005,4 lei;

b)transferul banilor de la SC PIC SRL către MITITELU ADRIAN MARIN prin întocmirea unui contract de cesiune de creanţă în scopul de a-i crea o acoperire legală a încasării în nume personal;

c)transferul banilor de la SC PIC SRL prin împrumutarea directă a persoanelor juridice din grup, respectiv SC REGIONAL MEDIA SA, SC HOTEL NEW YORK SRL, SC CETATEA BANILOR SA, SC UNIVŞTIINŢA FOTBAL CRAIOVA SA, SC MAXITEC SRL, SC VALORIFICARE CREANŢE SRL Craiova, SC SOCIETATEA PENTRU RENAŞTEREA FOTBALULUI CRAIOVEAN SRL, SC PRESTPOPA SRL şi SC REGIONAL MEDIA MANAGEMENT SRL.

Legea fiscală, încălcată și de grupul media al lui Mititelu

Controalele fiscale derulate în paralel la grupul media controlat de Adrian Mititelu au scos la iveală un lung șir de ilegalități. Într-un singur proces verbal, inspectorii fiscali arată că societățile media ale afaceristului craiovean au omis să plătească către stat taxe și impozite totalizând peste jumătate de milion de lei.

Astfel, arată inspectorii, SC EDIŢIE SPECIALĂ DE OLTENIA SRL Craiova, firmă controlată de SC REGIONAL MEDIA SA, a prestat către aceasta din urmă, conform contractelor 21/1.07.2003 şi 924/30.12.2003, servicii de editare a cotidianului local „EDIŢIE SPECIALĂ DE OLTENIA”, în valoare de 872.011 lei, din care a facturat suma de 389.003 lei, diminuând astfel impozitul pe profit şi TVA datorate bugetului de stat. Rezultă astfel că, din activitatea desfăşurată în relaţia cu SC REGIONAL MEDIA SA, SC EDIŢIE SPECIALĂ DE OLTENIA SRL a înregistrat pierderi care cumulat până la data fuzionării din data de 29.03.2005 însumează 451 lei. Deci, de la înfiinţare până la radiere, această firmă a fost permanent în stare de insolvabilitate, suma obligaţiilor de plată către terţi fiind mai mare decât suma activelor şi a drepturilor.

Inspectorii au reţinut că SC EDIŢIE SPECIALĂ DE OLTENIA SRL Craiova nu a achitat obligaţii către bugetul de stat consolidat cumulate în sumă de 413.604 lei.

De menţionat că, potrivit celor două contracte sus-menţionate, tariful prestaţiilor era stabilit la nivelul cheltuielilor cu salariile efectiv înregistrate. Rezultă însă că facturarea s-a efectuat doar în lunile mai-octombrie 2003, decembrie 2003, ianuarie 2004, martie 2004, octombrie-decembrie 2004. În celelalte luni, deşi s-a asigurat editarea ziarului, aceste servicii nu au fost facturate la data prestării lor. Rezultă că nu s-au respectat dispoziţiile contractuale, întrucât cheltuielile cu salariile înregistrate au fost mai mari decât a veniturilor facturate, rezultând venituri estimate suplimentar în sumă de 555.384 lei, diminuându-se astfel profitul impozabil din activitatea de editare, implicit diminuarea impozitului pe profit şi TVA.

Obligaţiile fiscale au mai fost diminuate şi prin neînregistrarea în contabilitate a veniturilor facturate în sumă de 1.421 lei, înregistrarea cu întârziere a veniturilor facturate în sumă de 2.067 lei, înregistrarea eronată ca şi cheltuieli deductibile a sumei de 32.293 lei, cheltuieli cu chiria în sumă de 23.499 lei şi cheltuieli cu salariile în sumă de 3.000 lei.