18.9 C
București
marți, 3 octombrie 2023 - 0:25
No menu items!

”Ultimul pas” către liberalizarea serviciilor poștale

spot_img

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) informează, printr-un comunicat publicat pe pagina de internet a agenției, că supune dezbaterii publice două proiecte de decizie, care reprezintă „ultimul pas” către liberalizarea totală a pieţei serviciilor poştale.

Modificările şi completările cadrului secundar de reglementare supuse consultării publice au ca scop asigurarea continuităţii furnizării serviciului universal până la data transpunerii în legislaţia primară naţională a cadrului legal european în domeniul serviciilor poştale şi, de asemenea, oferă tuturor furnizorilor posibilitatea să presteze orice serviciu pe piaţa serviciilor poştale prin eliminarea tuturor drepturilor exclusive.

Astfel, după data de 31 decembrie 2012, când expiră dreptul exclusiv al Companiei Naţionale Poşta Română (CNPR) de a presta servicii poştale având ca obiect trimiteri de corespondenţă, indiferent dacă livrarea acestora este accelerată sau nu, a căror greutate este mai mică de 50 de grame şi al căror tarif este mai mic de 2 lei, orice furnizor de servicii poştale va avea dreptul de a furniza acest tip de servicii.

ANCOM propune extinderea calităţii de furnizor de serviciu universal a CNPR cu un an, respectiv până la data de 31 decembrie 2013, dat fiind faptul că, în prezent, cadrul legislativ naţional este în curs de modificare, pentru că România trebuie să respecte obligația de a transpune legislaţia comunitară din domeniu, asigurând în continuare un set minim de servicii poştale în orice localitate de pe teritoriul României prin intermediul serviciului universal.

De asemenea, Autoritatea propune şi stabilirea unui nou mecanism de compensare a costului net rezultat în urma furnizării serviciului universal. Costul net al furnizării serviciului universal reprezintă pierderile înregistrate de furnizorul de serviciu universal ca urmare a îndeplinirii obligaţiilor ce îi revin ca furnizor de serviciu universal.

CNPR fusese desemnată prin decizia preşedintelui ANCOM nr.293/2009 ca furnizor de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale din România, până la data de 31 decembrie 2012 iar ANCOM propune așadar un an suplimentar pentru armoniyarea legislației.

Serviciile poştale pe care CNPR are obligaţia să le presteze pe întreg teritoriul României, la tarife accesibile şi la anumite standarde de calitate constau în colectarea şi livrarea trimiterilor de corespondenţă, imprimatelor şi trimiterilor de publicitate prin poştă, interne şi internaţionale, distribuirea corespondenței externe la adrese din țară sau serviciul de trimitere de corespondență cu valoare adăugată.

Compensarea costului net se va realiza doar la cererea furnizorului de serviciu universal şi va fi finanţată prin intermediul unui fond de serviciu universal ce va fi administrat de ANCOM care a anunțat astăzi că furnizorul de serviciu universal va transmite Autorităţii o situaţie privind costurile, veniturile şi capitalul angajat pentru furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal, certificată de un auditor independent. În acelaşi timp, acesta va avea obligaţia de a ţine o evidenţă contabilă separată, în cadrul contabilităţii interne de gestiune, pentru activităţile care au legătură cu furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal.