9 C
București
duminică, 27 noiembrie 2022 - 12:59
No menu items!

Șeful Cartel Alfa, Bogdan Hossu, incompatibil

spot_img

Liderul sindical este și membru titular în Consiliul de Administrație (CA) al Societății Române de Radiodifuzine, dar şi pe cele de administrator, preşedinte şi membru în CA în cadrul mai multor firme

bogdan_hossu

Preşedintele Confederaţiei Naţionale Sindicale „Cartel Alfa”, Bogdan Hossu, a fost găsit incompatibil de inspectorii Agenției Naționale de Integritate (ANI), care precizează că acesta deţine şi funcţia de membru titular în CA al SRR, dar şi pe cele de administrator, preşedinte şi membru în CA în cadrul mai multor firme.

Agenţia Naţională de Integritate a constatat existenţa stării de incompatibilitate în cazul lui Hossu Bogdan-Iuliu, membru titular în Consiliul de Administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune (SRR), ca urmare a exercitării simultane de funcţii / calităţi.

Agenția Națională de Integritate
comunicat de presă

Potrivit ANI, începând cu 29 iunie 2010, Hossu deţine, simultan cu calitatea de membru titular în CA al SRR, şi funcţiile de administrator, preşedinte şi membru în Consiliul de Administraţie în cadrul mai multor societăţi comerciale, precum şi funcţia de preşedinte al Confederaţiei Naţionale Sindicale „Cartel Alfa” (angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, aferentă mandatului de preşedinte), încălcând, astfel, dispoziţiile art. 84, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „funcţia de membru al Guvernului este incompatibilă cu […] funcţia de […] administrator […] la societăţile comerciale”.

De asemenea, în perioada 29 iunie 2010 – 1 septembrie 2011, Bogdan Hossu a deţinut, simultan cu funcţia de membru în CA al SRR, şi calitatea de membru al plenului Consiliului Economic şi Social.

Reprezentanții ANI subliniază că, potrivit art. 99, alin. (1), din Legea nr. 161/2003, „persoanelor care exercită următoarele demnităţi publice şi funcţii publice de autoritate din cadrul autorităţilor şi instituţiilor aflate exclusiv sub control parlamentar: […] membrii […] comitetelor directoare ale […] Societăţii Române de Televiziune, ale Societăţii Române de de Radiodifuziune, li se aplică […] regimul incompatibilităţilor prevăzut […] pentru miniştri şi, respectiv, secretari de stat […]”.

Inspectorii de integritate arată că, potrivit aceluiaşi act normativ, „persoanele prevăzute la alin. (1) pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice şi al creaţiei literar-artistice; Persoanele care ocupă demnităţile publice şi funcţiile publice de autoritate din cadrul autorităţilor şi instituţiilor prevăzute la alin. (1), dacă se află într-un caz de incompatibilitate, vor informa, în termen de 15 zile, Biroul permanent al Camerei Deputaţilor şi, respectiv, Senatului; În termen de 60 de zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (4), persoanele care exercită demnităţile publice şi funcţiile publice prevăzute la alin. (1) vor opta între aceste funcţii şi cele care sunt incompatibile cu acestea, demisionând din funcţia care a generat cazul de incompatibilitate; După expirarea termenului prevăzut la alin. (5), dacă starea de incompatibilitate continuă să existe, persoana care ocupă funcţia sau demnitatea publică este considerată demisionată din această funcţie. Demisia se aduce la cunoştinţa Camerei Deputaţilor şi, respectiv, Senatului. Hotărârea Camerei prin care se constată demisia se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I”.

ANI mai precizează că Bogdan Hossu a fost informat despre declanşarea procedurii de evaluare, elementele identificate şi drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le considerã necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Hossu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Conform prevederilor în vigoare, fapta persoanei cu privire la care s-a constatat încălcarea obligaţiilor legale privind starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective.

Persoana faţă de care s-a constatat starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului.

R.D.