Tendințele și riscurile pentru economia mondială în 2016

Economia mondială va crește cu 3,4% în 2016 și cu 3,6% în 2017, potrivit prognozelor FMI, revizuite în scădere cu câte 0,2 pp, față de scenariul din octombrie 2015.

Raportul FMI, intitulat “Cerere sub potențial, prognoze diminuate”, cuprindepreviziuni macroeconomice actualizate pentru economia mondială.

O analiză de vineri a Băncii Transilvania citează principalele elemente desprinse din raport:

 • Economia mondială a crescut cu 3,1% an/an în 2015, dinamică în atenuare de la 3,4% în 2014. Această evoluție a fost determinată de decelerarea economiilor emergente și în dezvoltare (pentru al cincelea an la rând), de la 4,6% an/an în 2014 la 4% an/an în 2015 (cel mai redus ritm din 2009), pe fondul temperării economiei Chinei (de la 7,3% la 6,9%) – cea mai redusă rată de creștere din 1990) și recesiunii din Rusia și Brazilia (scăderi de PIB cu ritmuri de 3,%, respectiv 3,8%).
 • Eonomiile dezvoltate au accelerat de la 1,8% 2014 la 1,9% în 2015 (cel mai bun ritm din 2010), dată fiind ameliorarea din economiile Statelor Unite (de la 2,4% la 2,5%) și Zonei Euro (de la 0,9% la 1,5%).
 • Provocările la adresa economiei mondiale, cu impact asupra performanței pe termen scurt și mediu: tranziția Chinei de la un model economic bazat pe export/investiții în industrie la unul centrat pe consum privat; declinul cotațiilor internaționale la țiței (determinat de excesul de ofertă globală) și alte materii prime către minimele istorice din prima parte a anilor 2000; noul ciclu monetar din Statele Unite și divergențele de politică monetară pe mapamond.
 • La această evoluție ar urma să contribuie atât dezvoltate (accelerare la 2,1% în 2016-2017), dar și țările emergente și în dezvoltare (ameliorare a dinamicii PIB spre 4,3% în 2016, respectiv 4,7% în 2017).
 • În acest scenariu, economia SUA ar putea accelera la 2,6% în 2016 – 2017, pe fondul perspectivelor favorabile pentru piața imobiliară și piața forței de muncă, cu impact pozitiv asupra consumului privat.
 • Totodată, dinamica Zonei Euro s-ar putea ameliora spre 1,7% în 2016-2017, evoluție susținută de majorarea venitului real disponibil al populației și redinamizarea pieței creditului.
 • China (a doua economie a lumii) va continua procesul de decelerare, spre ritmuri de 6,3% în 2016, respectiv 6% în 2017, dat fiind că dinamica investițiilor productive va resimți procesul de rebalansare/tranziție spre un nou model economic (conform FMI).
 • În acest scenariu, țările din Europa emergentă ar putea decelera de la 3,4% în 2015 la 3,1% în 2016 și reaccelera la 3,4% în 2017.
 • Dinamica anuală a comerțului internațional ar putea accelera de la 2,6% în 2015 la 3,4% în 2016, respectiv 4,1% în 2017.
 • Prețurile de consum vor crește pe termen mediu, spre 1,7% în țările dezvoltate și 5,9% în statele emergente și în dezvoltare în 2017.
 • FMI se așteaptă ca FED să continue ciclul monetar în 2016 și 2017, prin majorări ale ratei de dobândă cu 75 puncte bază, respectiv 100 puncte bază. Pentru BCE analiștii FMI anticipează demararea unui nou ciclu monetar în 2017.
 • Riscuri pentru 2016-2017: aterizarea forțată a economiei chineze; continuarea tendinței de apreciere dolarului și majorarea costului de finanțare în SUA, cu impact asupra cererii și rezultatelor companiilor; menținerea la un nivel ridicat a percepției de risc și a volatilității pe piețele financiare globale, cu implicații pentrudirecția fluxurilor internaționale de capital (țările vulnerabile macroeconomic vor fi cele mai afectate); intensificarea tensiunilor geo-politice globale.

V.B.

NICIUN COMENTARIU