Stații de metrou cu risc ridicat la incendii. Căi de evacuare insuficiente și instalații electrice improvizate

Numeroase stații de metrou din Capitală au un risc ridicat în cazul unor incendii, în special în privința posibilităților de evacuare în siguranță a călătorilor.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov a efectuat în perioada 3-7 aprilie 2017 un control de fond la spațiile deținute și administrate de Societatea de Transport cu Metroul București „Metrorex” S.A.

Pe timpul acestor controale s-a urmărit modul de respectare a normelor de apărare împotriva incendiilor, modul de realizare a evacuării în situații de urgență, funcționarea instalației de detecție-semnalizare-alarmare în caz de incendiu etc.

În urma verificărilor, au fost identificate o serie de neconformități la nivelul stațiilor, în spațiile comune (peroane, pasaje). În urma celor constatate, au fost aplicate 21 de sancțiuni contravenționale (5 amenzi și 16 avertismente), în cuantum de 12.500 de lei.

Deficiențele sancționate cu amendă vizează stațiile de metrou care nu au asigurată/finalizată cea de-a doua cale de evacuare și astfel nu se asigură accesul persoanelor la cel puțin două căi de evacuare, care să ducă în direcții opuse.

Totodată, în stațiile de metrou există în continuare o serie de spații comerciale, vitrine, etc care prin modul de amplasare reduc lățimea liberă de circulație a căilor de evacuare (stațiile Universitate, Piața Romană, Piața Iancului, Gara de Nord 1, Piața Sudului, Tineretului).

Improvizații la instalațiile electrice

În ce privește mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor, acestea nu sunt în stare de funcționare permanentă în unele stații, în sensul că instalația de detecție, semnalizare și alarmare nu funcționează la parametrii nominali.

Pe durata controlului, reprezentanții companiei au fost în măsură să remedieze situațiile punctuale constatate de inspectorii de prevenire, privind exploatarea cu improvizații a instalației electrice (din stațiile Mihai Bravu, Izvor, Petrache Poenaru), respectiv pentru repunerea în stare de funcționare a corpurilor de iluminat de securitate pentru evacuare.

De la precedentul control, desfășurat în perioada 7-25 noiembrie 2016, conducerea Metrorex a luat măsuri pentru remedierea problemelor legate de evacuarea călătorilor, în sensul că:

– au fost eliminate barele metalice improvizate de la sistemul de turnichete, fiind totodată în curs de înlocuire acest sistem de trecere a persoanelor;

– ușile de pe traseele de evacuare sunt în prezent menținute libere, neîncuiate și deschise;

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov va continua activitățile operativ-preventive, care vizează siguranța utilizatorilor rețelei de transport cu metroul, prin desfășurarea de recunoașteri în teren, respectiv prin monitorizarea stadiului de remediere a deficiențelor constatate.

Andrei Tudor

NICIUN COMENTARIU