FMI: 4.000.000 de migranţi vor ajunge în UE până în 2017

Fondul Monetar Internațional estimează că până la sfârșitul anului viitor, încă patru milioane de migranți ar putea ajunge în Uniunea Europeană.

FMI a pus, totodată, la îndoială, capacitatea UE de a integra pe piața muncii un număr atât de mare de persoane.

Potrivit estimării FMI, PIB-ul statelor unde se stabilesc migranții ar putea crește ușor, pe termen scurt, ca urmare a efectului multiplicator creat de creșterea cheltuielilor guvernamentale și a sporirii ofertei pe piața muncii. Pe termen lung însă, afluxurile nu vor stimula creșterea economică, din cauza lipsei integrării lor pe piața muncii. 

Studiul FMI mai arată că imigranții primesc salarii mai mici față de cele ale localnicilor, iar rata șomajului în rândul lor este mai ridicată. Aceste diferențe se mai atenuează odată cu trecerea timpului, dar ele rămân ca efect al dificultăților de integrare provocate în special de insuficienta cunoaștere a limbii țării gazdă și a lipsei de calificare a migranților în meserii de care noua lor țară are nevoie.

 FMI sugerează statelor UE să relaxeze restricțiile privind deplasarea migranților dintr-o țară în alta, pentru ca aceștia să-și poată căuta un loc de muncă și în alte părți.

S. Marinescu

NICIUN COMENTARIU