Evaluare naţională 2016. La ce materii dau examene elevii de clasa a II-a, a IV-a şi a VI-a

Calendarul evaluărilor naţionale la finele claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a, pentru anul şcolar 2015-2016, a fost publicat în Monitorul Oficial.

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice a aprobat Calendarul de administrare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2015-2016.

Primii care vor fi evaluaţi la finalul anului şcolar 2015-2016 vor fi elevii din clasa a VI-a, care vor susţine două probe: pe 23 mai la Limbă şi comunicare şi pe 24 mai la Matematică şi Ştiinţe ale naturii. Elevii de clasa a IV-a încep evaluarea competenţelor fundamentale dobândite în ciclul primar pe 30 mai, cu Limba română, pe 31 mai la Matematică şi pe 2 iunie la Limba maternă. Evaluarea elevilor din clasa a II-a începe pe 6 iunie, cu testul scris la Limba română şi pe 7 iunie la Limba română, citit, la aceeaşi dată fiind programată evaluarea pentru Limba română pentru minorităţile naţionale – scris şi citit. Pe 8 iunie, elevii claselor a II-a dau testarea la Matematică, iar pe 9 şi 10 iunie sunt programate probele de Limba maternă – scris, respectiv citit.

În cazul evaluării de la sfârşitul clasei a II-a, rezultatele sunt folosite de autorităţi pentru a elabora planuri individualizate de învăţare, se arată în Legea educaţiei naţionale. Rezultatele şi planurile sunt comunicate doar părinţilor şi sunt incluse în portofoliul educaţional al elevilor. Evaluarea de la finele clasei a IV-a este făcută pentru diagnoza sistemului de învăţământ la nivel primar, iar în ceea ce priveşte evaluarea de la sfârşitul clasei a VI-a, rezultatele sunt folosite pentru a elabora planuri individualizate de învăţare şi pentru preorientarea către un anumit tip de liceu. Atât rezultatele, cât şi planurile sunt comunicate părinţilor şi sunt incluse în portofoliul educaţional al elevilor.

S. Marinescu

NICIUN COMENTARIU