Consiliul Europei: Combaterea corupţiei în România, determinare fără precedent

România dă dovadă de o determinare fără precedent în combaterea infracțiunilor legate de corupție care afectează instituțiile publice, dar autoritățile trebuie să-și intensifice eforturile de a preveni cazurile de corupție.

Raportul publicat vineri de organismul anticorupţie al Consiliului Europei ne dă şi sfaturi în privinţa prevenirii – trebuie să avem reguli de integritate pentru parlamentari și să creştem eficiența măsurilor existente pentru judecători și procurori.

România a făcut pași importanți pentru investigarea și urmărirea în justiție a corupției. Trebuie acum să dezvolte un sistem mai robust și mai eficient de prevenire care să abordeze situațiile problematice chiar înainte să se transforme într-un comportament infracțional.

secretarul general al CoE, Thorbjorn Jagland

Raportul GRECO (Grupul Statelor Împotriva Corupţiei) mai relevă că România trebuie să lucreze neapărat în domeniul politicilor de prevenire a corupţiei pentru parlamentari, unde se află într-un stadiu extrem de încet. Procesul legislativ trebuie să devină mai transparent, să limiteze utilizarea procedurilor accelerate și să evite riscul de manipulare, se menționează în textul citat.

Altă zonă în care România trebuie să aducă îmbunătăţiri este cea a sistemului de imunități, mai ales în privinţa parlamentarilor. Şi judecătorii și procurorii fac obiectul unor mecanisme legate de evoluția profesională, drepturile lor generale și obligațiile de a-și proteja integritatea. Aici, GRECO subliniază că trebuie consolidată supravegherea Consiliului Superior al Magistraturii și a șefilor de tribunale și parchete, pentru a evita tolerarea unor comportamente inadecvate.

Implementarea celor 13 recomandări adresate României în acest raport va fi evaluată de GRECO în a doua jumătate a anului 2017. GRECO este un organism al Consiliului Europei care are drept scop ameliorarea capacității membrilor săi de a combate corupția, monitorizând conformarea cu standardele anticorupți, dar ajutând statele cu identificarea deficienţelor în politicile naționale anticorupție.

M. N.

NICIUN COMENTARIU